OGŁOSZENIE!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 4 lutego 2021 r. oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym koronawirusem COVID-19 od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce wprowadzony zostaje zakaz bezpośredniej obsługi interesantów na terenie Ośrodka.

Sprawy interesantów będą załatwiane przez pracowników w formie elektronicznej oraz telefonicznej. W przypadku spraw lub zdarzeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańca sprawy będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu formy i terminy załatwienia sprawy.

Zamówienie na usługi społeczne

Publikujemy informacje o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30 000 euro do 75 0000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

Załączniki:

15Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 05.01.2021 r.
15Informacja o wyborze oferty z dnia 04.01.2021 r.
15Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2020 r.
15Ogłoszenie
15Załącznik 1
15Załącznik 2
15Załącznik 3
15Załącznik 4
15Załącznik 5
15Załącznik 6
15Załącznik 7

Informacja w sprawie petentów

Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że w dniach 10 – 11 grudnia 2020 roku pracownicy socjalni nie przyjmują petentów w siedzibie Ośrodka. Sprawy urzędowe należy załatwiać drogą elektroniczną.

Wigilia dniem wolnym

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, dzień 24 grudnia 2020 r. jest dla wszystkich pracowników Ośrodka dniem wolnym. W związku z powyższym dnia 24 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce będzie zamknięty.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl