Zarządzeniem Nr 336/17 Burmistrza Sokółki z dnia 13 kwietnia 2017r utworzono Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce. Punkt rozpocznie działalność w maju 2017r , na stronie internetowej Ośrodka będzie na bieżąco aktualizowany harmonogram przyjęć specjalistów tj. psychologa, pedagoga, psychiatry oraz prawnika.

(zał. Zarządzenie Burmistrza)


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lipcu 2021r :

 • Konsultacje psychologiczne: 08, 15, 22 lipca 2021r w godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 13, 20 lipca 2021r w godz. 15.00-18.00
 • Spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy: 29 lipca 2021r w godz. 15.00-18.00

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu grudniu 2020r.

 • Konsultacje psychologiczne: 01, 08, 15, 17 grudnia 2020r w godz. 15.00 – 18.00 tel.: 855558127
 • Konsultacje prawne: 02, 09 grudnia 2020r w godz. 15.00 – 18.00 tel.: 661079589
 • Konsultacje pedagogiczne: 03, 10 grudnia 2020r w godz. 15.00 – 17.00 tel.: 500221403
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 07, 14 grudnia 2020r w godz. 15.00 – 17.00 tel.: 855558127
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 04, 18 grudnia 2020r w godz. 15.00 – 17.00 tel.: 855558127

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu listopadzie 2020r.

 • Konsultacje psychologiczne: 03, 10, 17, 24 listopada 2020r w godz. 15.00 – 18.00 tel.: 855558127
 • Konsultacje prawne: 02, 04, 25 listopada 2020r w godz. 15.00 – 18.00 tel.: 661079589
 • Konsultacje pedagogiczne: 05, 19 listopada 2020r w godz. 15.30 – 17.30 tel.: 500221403
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 09, 16, 23 listopada 2020r w godz. 15.00 – 17.00 tel.: 855558127
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 06, 20 listopada 2020r w godz. 15.00 – 17.00 tel.: 855558127

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu październiku 2020r.

 • Konsultacje psychologiczne: 06, 13, 20 października 2020r w godz. 15.00 – 18.00
 • Konsultacje prawne: 14, 28 października 2020r w godz. 15.00 – 18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 12, 26 października 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 05, 19 października 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 09, 23 października 2020r w godz. 15.00 – 17.00.

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu wrześniu 2020r.

 • Konsultacje psychologiczne: 01, 08, 15 września 2020r w godz. 15.00 – 18.00
 • Konsultacje prawne: 09, 23 września 2020r w godz. 15.00 – 18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 10, 24 września 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 14, 28 września 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 04, 11 września 2020r w godz. 15.00 – 17.00.

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu sierpniu 2020r.

 • Konsultacje psychologiczne: 04, 11, 18, sierpnia 2020r w godz. 15.00 – 18.00
 • Konsultacje prawne: 19, 26 sierpnia 2020r w godz. 15.00 – 18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 13, 20 sierpnia 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 10, 24 sierpnia 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 07, 28 sierpnia 2020r w godz. 15.00 – 17.00.

Porady udzielane są bezpłatnie.


Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego w lipcu :

 • Konsultacje psychologiczne: 07, 14, 21, lipca 2020r w godz. 15.00 – 18.00
 • Konsultacje prawne: 08, 15 lipca 2020r w godz. 15.00 – 18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 09, 16 lipca 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 13, 27 lipca 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 3, 17 lipca 2020r w godz. 15.00 -17.00.

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu marcu 2020r.

 • prawnik – 04, 25 marca 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 02, 09 marca 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 05, 12 marca 2020r w godz. 15.30 – 17.30
 • pedagog – 10, 24 marca 2020r w godz. 15.30 – 17.30
 • terapeuta uzależnień – 06, 20 marca w godz. 15.00 – 17.00

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lutym 2020r.

 • prawnik – 10, 25 lutego 2020r w godz. 14.00 – 16.00
 • psychiatra – 03, 17 lutego 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 06, 13 lutego 2020r w godz. 15.30 – 17.30
 • pedagog – 04, 18 lutego 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 07, 21 lutego w godz. 15.00 – 17.00

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu grudniu 2019r.

 • prawnik – 04, 11 grudnia 2019r w godz. 14.00 – 17.00
 • psychiatra – 02,16 grudnia 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 05, 12, 19 grudnia 2019r w godz. 15.30 – 18.30
 • pedagog – 03, 10 grudnia 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 06, 13 grudnia 2019r w godz. 15.00 – 17.00

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu listopadzie 2019r.

 • prawnik – 06, 13 listopada 2019r w godz. 14.00 – 17.00
 • psychiatra – 04, 18 listopada 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 07, 14, 21 listopada 2019r w godz. 15.30 – 18.30
 • pedagog – 05, 19 listopada 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 15, 22 listopada 2019r w godz. 15.00 – 17.00

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu październiku 2019r.

 • prawnik – 09, 16 października 2019r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 07, 21 października 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 03, 10, 17 października 2019r w godz. 15.30 – 18.30
 • pedagog – 08, 22 października 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 04, 18 października 2019r w godz. 15.00 – 17.00

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu wrześniu 2019r.

 • prawnik – 04, 11 września 2019r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 02, 16 września 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 12, 19, 26 września 2019r w godz. 15.30 – 18.30
 • pedagog – 10, 24 września 2019r w godz. 15.30 – 17.30
 • terapeuta uzależnień – 06, 20 września 2019r w godz. 15.00 – 17.00

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu sierpniu 2019r.

 • prawnik – 14, 21 sierpnia 2019r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 5, 19 sierpnia 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 6, 13, 20 sierpnia 2019r w godz. 15.00 – 18.00
 • pedagog – 21, 28 sierpnia 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 23, 30 sierpnia 2019r w godz. 15.00 – 17.00

W dniu 27 sierpnia 2019r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu lipcu 2019r.

 • prawnik – 03, 17 lipiec 2019r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 08, 22 lipiec 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 09, 16, 23 lipiec 2019r w godz. 15.00 – 18.00
 • pedagog – 04, 25 lipiec 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 12, 19 lipiec 2019r w godz. 15.00 – 17.00

W dniu 24 lipca 2019r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2019r.

 • prawnik – 05, 19 czerwiec 2019r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 10, 24 czerwiec 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 04, 17, 27 czerwiec 2019r w godz. 15.00 – 18.00
 • pedagog – 12, 26 czerwiec 2019r w godz. 15.30 – 17.30
 • terapeuta uzależnień – 07, 14 czerwiec 2019r w godz. 15.00 – 17.00

W dniu 25 czerwca 2019r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu maju 2019r.

 1. Konsultacje psychologiczne: 07, 14, 21 maja 2019 w godz. 15.00 – 18.00
 2. Konsultacje prawne: 08, 22 maja 2019 w godz. 15.00 – 18.00
 3. Konsultacje pedagogiczne: 09, 23 maja 2019 w godz. 15.30 – 17.30
 4. Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 13, 27 maja 2019 w godz. 15.00 – 17.00
 5. Konsultacje terapeuty uzależnień: 24, 31 maja 2019 w godz. 15.00 – 17.00.

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się 28 maja 2019r w godz. 15.00 – 18.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu kwietniu 2019r.

 • prawnik – 03, 10 kwiecień 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 08, 29 kwiecień 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 02, 09 kwiecień 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • pedagog – 04, 11 kwiecień 2019r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 16 kwietnia 2019r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu marcu 2019r.

 • prawnik – 06, 20 marzec 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 04, 18 marzec 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 05, 12 marzec 2019r w godz. 15.30 – 17.30
 • pedagog – 07, 14 marzec 2019r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 19 marzec 2019r. w godz. 15.30 – 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lutym 2019r.

 • prawnik – 06, 13 luty 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 04, 18 luty 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 05,12 luty 2019r w godz. 15.00 – 17.00
 • pedagog – 07, 21 luty 2019r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 19 luty 2019r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu grudniu 2018r.

 • prawnik – 05, 12 grudnia 2018r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 03, 17 grudnia 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 11, 13, 20 grudnia 2018r w godz. 16.00 – 20.00
 • pedagog – 04, 18 grudnia 2018r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 19 grudnia 2018r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu listopad 2018r.

 • prawnik – 05, 26 listopad 2018r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 07, 19 listopad 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 22, 28, 29 listopad 2018r w godz. 16.00 – 20.00
 • pedagog – 06, 20 listopad 2018r w godz. 15.30 – 17.30

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu wrześniu 2018r.

 • prawnik – 05, 11 września 2018r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 10, 24 września 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 06, 20, 27 września 2018r w godz. 16.00 – 20.00
 • pedagog – 12, 26 września 2018r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 19 września 2018r. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu sierpniu 2018r.

 • prawnik – 06, 29 sierpnia 2018r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 13, 20 sierpnia 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 16, 22, 23 sierpnia 2018r w godz. 15.00 – 19.00
 • pedagog – 08, 14 sierpnia 2018r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 30 sierpnia 2018r. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lipcu 2018r.

 • prawnik – 09, 16 lipca 2018r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 02, 23 lipca 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 05, 12, 19 lipca 2018r w godz. 15.00 – 19.00
 • pedagog – 04, 25 lipca 2018r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 26 lipca 2018r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2018r.

 • prawnik – 04, 18 czerwca 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 11, 25 czerwca 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 07, 21 czerwca 2018r w godz. 16.00 – 18.00
 • pedagog – 06, 20 czerwca 2018r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 28 czerwca 2018r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu maju 2018r.

 • prawnik – 08, 21 maja 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 14, 28 maja 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 10, 17 maja 2018r w godz. 16.00 – 18.00
 • pedagog – 09, 23 maja 2018r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 24 maja 2018r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu kwietniu 2018r.

 • prawnik – 09, 23 kwiecień 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 16, 30 kwiecień 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 05, 12 kwiecień 2018r w godz. 16.00 – 18.00
 • pedagog – 11, 25 kwiecień 2018r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 19 kwietnia 2018r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu marcu 2018r.

 • prawnik – 05, 20 marzec 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 12, 26 marzec 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 01, 08 marzec 2018r w godz. 16.00 – 18.00
 • pedagog – 07, 21 marzec 2018r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 15 marca 2018r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu lutym 2018r.

 • prawnik – 06, 19 luty 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 12, 26 luty 2018r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 08, 22 luty 2018r w godz. 16.00 – 18.00
 • pedagog – 07, 21 luty 2018r w godz. 15.30 – 17.30

Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu grudniu 2017r.

 • prawnik – 04, 18 grudnia 2017r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 11, 20 grudnia 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 06, 07, 13 grudnia 2017r w godz. 16.00 – 20.00
 • pedagog – 05, 12 grudnia 2017r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 21 grudnia 2017r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu listopad 2017r.

 • prawnik – 06, 20 listopada 2017r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 13, 27 listopada 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 02, 09, 23 listopada 2017r w godz. 16.00 – 20.00
 • pedagog – 08, 22 listopada 2017r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 30 listopada 2017r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu październik 2017r.

 • prawnik – 09, 23 października 2017r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 16, 30 października 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 05, 12, 18 października 2017r w godz. 16.00 – 20.00
 • pedagog – 11, 19, 25 października 2017r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 06 października 2017r. w godz. 16.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu wrzesień 2017r.

 • prawnik – 04, 18 września 2017r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 11, 25 września 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 07, 15, 21 września 2017r w godz. 16.00 – 20.00
 • pedagog – 13, 27 września 2017r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu 28 września 2017r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu sierpniu 2017r.

 • prawnik – 07, 28 sierpnia 2017r w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 21, 22 sierpnia 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 10, 17, 24 sierpnia 2017r w godz. 15.00 – 19.00
 • pedagog – 09, 23 sierpnia 2017r w godz. 15.30 – 17.30

W dniu31 sierpnia 2017r. w godz 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2017.

 • prawnik – 05, 19 czerwca 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 12, 26 czerwca 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 08, 22 czerwca 2017r w godz. 16.00 – 18.00
 • pedagog – 07, 21 czerwca 2017r w godz. 15.30 – 17.30

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu maju 2017.

 • prawnik – 08, 22 maja 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 15, 29 maja 2017r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 11, 25 maja 2017r w godz. 16.00 – 18.00
 • pedagog – 09, 24 maja 2017r w godz. 15.30 – 17.30

Korzystanie z porad specjalistów jest bezpłatne.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content