Obrazek Ogłoszenie

OGŁOSZENIE!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 4 lutego 2021 r. oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym koronawirusem COVID-19 od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce wprowadzony zostaje zakaz bezpośredniej obsługi interesantów na terenie Ośrodka.

Sprawy interesantów będą załatwiane przez pracowników w formie elektronicznej oraz telefonicznej. W przypadku spraw lub zdarzeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańca sprawy będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu formy i terminy załatwienia sprawy.

informacja

Przyjmowanie wniosków 500+

Od 1 lutego 2021 r. można składać (wyłącznie drogą elektroniczną) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 kwietnia 2021 r.

Elektronicznie wniosek można złożyć za pomocą:
1. portalu Emp@tia – złożenie możliwe w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpis kwalifikowany,
2. PUE ZUS – złożenie możliwe w przypadku posiadania profilu PUE,
3. bankowości elektronicznej – konieczność internetowego dostępu do konta.

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą emailową w uwagi na brak możliwości weryfikacji podpisu wnioskodawcy.

W przypadku  złożenia wniosku po 30 czerwca 2021 r. nastąpi przerwa w otrzymywanych świadczeniach ponieważ świadczenia na wnioski złożone od 1 lipca przyznawane są od miesiąca złożenia wniosku.

informacja

Informacja dotycząca szczepień

Informacja dotycząca szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dowozu do punktów szczepień osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktu.

  • zgłoszenia potrzeb transportowych do punktu szczepień oraz uzyskanie informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 można dokonać pod numerem telefonu (85) 711 0900 w godz. 7.30–15.30
  • kontakt do koordynatora ds szczepień tel. (85) 711 0937,

e-mail: anna.jakimik@sokolka.pl.

 

Informacje o szczepieniach można uzyskać w Punktach Szczepień w Sokółce:

1. Gabinet lekarza POZ

adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9A, 16-100 Sokółka

kontakt: telefon (85) 711 2669

  1. Poradnia (gabinet) lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

adres: ul. Generała Władysława Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka

kontakt: telefon (85) 722 0533

  1. Punkt szczepień

adres: ul. Generała Władysława Sikorskiego 40/lok.5a, 16-100 Sokółka

kontakt: telefon (85) 722 0507

 

Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19.

Kto może się zarejestrować?

  • Od 15 stycznia do 21 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 80 lat.
  • Od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia ruszą 25 stycznia 2021 r.

Jak możesz się zarejestrować?

  • zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub,
  • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na gov.pl lub,
  • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień lub,
  • skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.

Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, uruchomione zostały mobilne zespoły szczepiące. Jeśli potrzebujesz pomocy, zarejestruj się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień. Informacje, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dostępna jest na infolinii pod numerem telefonu 989 i w punktach szczepień.

 

Szczegóły dotyczące szczepień na COVID-19:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Zamówienie na usługi społeczne

Publikujemy informacje o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30 000 euro do 75 0000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

Załączniki:

15Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 05.01.2021 r.
15Informacja o wyborze oferty z dnia 04.01.2021 r.
15Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2020 r.
15Ogłoszenie
15Załącznik 1
15Załącznik 2
15Załącznik 3
15Załącznik 4
15Załącznik 5
15Załącznik 6
15Załącznik 7

Obrazek Ogłoszenie

Informacja w sprawie petentów

Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że w dniach 10 – 11 grudnia 2020 roku pracownicy socjalni nie przyjmują petentów w siedzibie Ośrodka. Sprawy urzędowe należy załatwiać drogą elektroniczną.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content