Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce czynny jest :
poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów :
poniedziałek – piątek od 7.30 do 10.00

Wydział Świadczeń Rodzinnych czynny jest:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Pracownicy socjalni przyjmują w dni :
poniedziałek od 8.00 do 15.00
wtorek od 8.00 do 10.00
środa od 8.00 do 10.00
czwartek od 8.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00
piątek od 8.00 do 10.00

Kasa czynna:
Poniedziałek – piątek od 8.00 do 10.00
w dniu wypłat zasiłków od 10.00 do 14.0

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl