dyzury

Terminy konsultacji w miesiącu marcu 2023r.

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu marcu 2023r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  • Konsultacje psychologiczne: 02, 23 marca 2023r  godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje pedagogiczne: 08, 22 marca 2023r godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 20, 27 marca 2023r godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje prawne: 03, 10, marca 2023r godz. 13.00-15.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12
Porady udzielane są bezpłatnie.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content