Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator powinien być więc swoistym “opiekunem” tematu dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny.

Marta Puszko tel.: 855558128
Andrzej Mudrewicz tel.: 855558124
mail: dostepnosc@opssokolka.pl

15Zarządzenie 23/2020

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content