Udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
Wprowadzający: Andrzej Mudrewicz, Aneta Joszczyk
Adres: ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka
Telefon kontaktowy: (085) 711-20-64
Poczta e-mail: opssok@op.pl

1 lutego 2024 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – usługi pogrzebowe

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

15Zapytanie ofertowe (PDF 2022 KB)

15Formularz ofertowy (PDF 102 KB)

15Umowa (PDF 134 KB)

28 lutego 2023 / Pomoc

Pomoc

Redakcja Biuletynu

Andrzej Mudrewicz
Redaktor tel. (085) 5558124, fax (085) 7112064
e-mail : informatyk@opssokolka.pl

Aneta Joszczyk
Redaktor tel. (085) 5558131, fax (085) 7112064
e-mail : iodo@opssokolka.pl
(więcej…)

10 czerwca 2022 / Informacje publiczne

Informacje publiczne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna udostępniana jest na wniosek bezpłatnie. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom.

Adres e-poczty dla spraw urzędowych: opssok@op.pl

15Wniosek (PDF 67 KB)

15Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych (DOC 47 KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content