Informacja o negocjacji z wolnej ręki

Informacja z dnia 29. 12.2022r. o wynikach negocjacji z wolnej ręki.

15Informacja o wyniku negocjacji z wolnej ręki – fizjoterapia (PDF 323 KB)

15Informacja o wyniku negocjacji z wolnej ręki – logopedyczne (PDF 321 KB)

15Informacja o wyniku negocjacji z wolnej ręki – neurologopedyczne (PDF 321 KB)

15Informacja o wyniku negocjacji z wolnej ręki – pedagoga (PDF 321 KB)

15Informacja o wyniku negocjacji z wolnej ręki – psychologa (PDF 322 KB)

15Informacja o wyniku negocjacji z wolnej ręki – terapii słuchu (PDF 324 KB)

15Informacja o wyniku negocjacji z wolnej ręki – TIS (PDF 323 KB)

15Informacja o wyniku negocjacji z wolnej ręki – TUS (PDF 325 KB)

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania.

15Zapytanie ofertowe (PDF 466 KB)

15Formularz ofertowy na I część zamówienia (DOC 70 KB)

15Formularz ofertowy na II część zamówienia (DOC 71 KB)

15Umowa (DOC 132 KB)

15Oświadczenie wykonawcy (DOCX 23 KB)

15Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (PDF 331 KB)

15Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF 335 KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content