Ogłoszenie o zamówieniu – Przeprowadzenie czterech kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników KIS w Sokółce

WSiRP.4111.2.7.1.2022 Przeprowadzenie: kursu kucharz – pizzerman z obsługą pieca piekarniczego, kursu sprzedaż wspomagana komputerem z pakietem ECDL i obsługą kas fiskalnych, kursu pracownik remontowo budowlany z uprawnieniami elektrycznymi, kursu komputerowego, dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w Sokółce

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal.

Dokumentacja prowadzonego postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a268efcc-f9af-4a0f-a6e0-00a2c9b8b498

Zapytanie ofertowe – kursy dla uczestników KIS

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie czterech kursów dla uczestników Klubu Integracji Społecznych w Sokółce.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności

15Zapytanie ofertowe (PDF 483 KB)

15Zapytanie ofertowe (DOCX 87 KB)

15Załącznik do zapytania ofertowego (DOCX 49 KB)

15Informacja o unieważnieniu postępowania na I część zamówienia (PDF 349 KB)

15Informacja o unieważnieniu postępowania na II część zamówienia (PDF 350 KB)

15Informacja o unieważnieniu postępowania na III część zamówienia (PDF 350 KB)

15Informacja o unieważnieniu postępowania na IV część zamówienia (PDF 349 KB)

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie ofert cenowych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania.

15Zapytanie ofertowe (PDF 497 KB)

15Formularz ofertowy na I część zamówienia (DOC 69 KB)

15Formularz ofertowy na II część zamówienia (DOC 70 KB)

15Umowa (DOC 131 KB)

15Informacja z otwarcia ofert (PDF 334 KB)

15Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF 351 KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP