informacja

PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ

Logotyp Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

 

Gmina Sokółka otrzymała dotację w wysokości  1 823 450,80 zł zł na realizację usług opiekuńczych. Wsparciem planuje się objąć 80 mieszkańców Gminy Sokółka.

Realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Read More

dyzury

Dyżur pedagoga

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych  z dnia 22.05.2024r. został przełożony na 27.05.2024r. w godz. 15.00-17.00. Za utrudnienia przepraszamy

informacja

Program teleopieki domowej

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 30 kwietnia odbyło się przekazanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 42 477 337,93 zł na realizację projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Gmina Sokółka otrzymała dotację w wysokości  1 823 450,80 zł zł na realizację usług opiekuńczych. Wsparciem planuje się objąć 80 mieszkańców Gminy Sokółka.

Dofinansowanie przez Unię Europejską

Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

20
20

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content