informacja

Realizacja programu “Dobry Start”

Uprzejmie informujemy, że 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”, przedłożone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 1 lipca 2021 r., realizacją programu “Dobry Start” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content