informacja

Pomoc Żywnościowa 2021- 2027

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje mieszkańców Gminy Sokółka o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021- 2027 podprogram 2024, która skierowana jest do osób wymagających wsparcia żywieniowego.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2024 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze tym:

  1. Artykuły warzywne i owocowe
  2. Artykuły skrobiowe
  3. Artykuły mleczne
  4. Artykuły mięsne
  5. Cukier
  6. Tłuszcze
  7. Dania gotowe

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2024 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2024.

Kwalifikacje do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym oraz dystrybucję żywności mieszkańcom gminy Sokółka  realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12 , tel. 85 711 20 64 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2024

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content