Ogłoszenie o zamówieniu – Przeprowadzenie czterech kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników KIS w Sokółce

WSiRP.4111.2.7.1.2022 Przeprowadzenie: kursu kucharz – pizzerman z obsługą pieca piekarniczego, kursu sprzedaż wspomagana komputerem z pakietem ECDL i obsługą kas fiskalnych, kursu pracownik remontowo budowlany z uprawnieniami elektrycznymi, kursu komputerowego, dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w Sokółce

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal.

Dokumentacja prowadzonego postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a268efcc-f9af-4a0f-a6e0-00a2c9b8b498

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content