Obrazek Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

ogłasza rekrutację do projektu: „Klubu Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2 ”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej mogą być:

  1. osoby wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym t.j. osoby długotrwale bezrobotne;
  2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy;
  3. preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Uczestnicy/ Uczestniczki Klubu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. doradztwa psychologicznego;
  2. pracy socjalnej;
  3. doradztwa zawodowego;
  4. kursów i szkoleń;
  5. staży zawodowych.

REKRUTACJA TRWA OD 01.07.2021 ROKU DO 23.07.2021 ROKU

Ilość miejsc ograniczona: 40 osób w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn

Wszystkie zajęcia projektowe odbywać się będą w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zapewni dostępność spotkań rekrutacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz dostępność do formularzy zgłoszeniowych. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:             

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce pokój nr 2 – parter , ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka

16-100 Sokółka tel. (85)711 20 64

Karty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu.

Jesteś klientem pomocy społecznej i chcesz zmienić swoje życie na lepsze?
Zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej w Sokółce !!!!

15Ogłoszenie (PDF 503 KB)

15Karta zgłoszeniowa (DOC 80 KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content