Obrazek Ogłoszenie

Nabór do projektu Cyfrowa Gmina

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór do projektu w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich, których członkowie rodzin (krewni w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie pradziadkowie/ opiekunowie prawni), pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w Gminie Sokółka.

W ramach wsparcia dziecko może otrzymać laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Osoby zainteresowane i spełniające w/w wymagania powinny złożyć oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia w termie do 25 października 2021 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce,
ul. Dąbrowskiego 12,  pok. nr 6 (parter) w godz. 7:00 – 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 711 20 64

15Oświadczenie dla rodzica (DOC 119 KB)

15Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność (DOC 120 KB)

15Zgoda wzór Cyfrowa Gmina (DOC 287 KB)

15OI Cyfrowa Gmina (DOC 309 KB)

15Regulamin Gminy Sokółka (DOCX 298 KB)

15Regulamin ze zmianami (DOCX 300 KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content