informacja

INFORMACJA

W ramach Programu Osłonowego “Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Priorytet II : “Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie” Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce kontynuuje projekt “STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 6”. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach realizowanego projektu od 01.07.2021r działalność wznawia Punkt  Konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Konsultacje będą odbywać się w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Od 01.07.2021r w Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną oraz prawną.

Od 01.08.2021r będą odbywały się  również konsultacje pedagogiczne, z zakresu ochrony zdrowia oraz terapeuty uzależnień.

Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego w lipcu 2021r :

  • Konsultacje psychologiczne: 08, 15, 22 lipca 2021r w godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje prawne: 13,20 lipca 2021r w godz. 15.00-18.00
  • Spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy: 29 lipca 2021r w godz. 15.00-18.00

Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie.

Dodatkowych informacji udzielają: Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64; 85 555 81 22

W związku z wprowadzonym stanem epidemii podczas spotkania ze specjalistą wymagane jest korzystanie z maseczki ochronnej. Podczas spotkania każdy z uczestników zapoznaje się z zaleceniami dla uczestników konsultacji oraz wypełnia oświadczenie związane z postępowaniem w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

15Zasady udziału w konsultacjach w Punkcie Konsultacyjnym (PDF 659 KB)

15Zalecenia dla uczestników konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym (PDF 734 KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content