informacja

Bazy teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom stosującym przemoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie umieszcza zaktualizowany informator zawierający bazy teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Sokólskiego.

15Informator 2024 (PDF 882 KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content