O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
Stypendia szkolne i
zasiłki szkolne
Zarządzenia
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Koordynator do spraw dostępności

AKTUALNOŚCI


Ośrodek Pomocy społecznej informuje, iż

NIE UDZIELA SIĘ TELEFONICZNIE INFORMACJI NA TEMAT DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, TERMINÓW WYPŁAT ORAZ INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. POWYŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ JEDYNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE TUTEJSZEGO OŚRODKA.


16.12.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

15Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 05.01.2021 r.

15Informacja o wyborze oferty z dnia 04.01.2021 r.

15Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2020 r.

15Ogłoszenie

15Załącznik 1

15Załącznik 2

15Załącznik 3

15Załącznik 4

15Załącznik 5

15Załącznik 6

15Załącznik 7


10.12.2020

Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że w dniach 10 - 11 grudzia 2020 roku pracownicy socjalni nie przyjmują petentów w siedziebie Ośrodka. Sprawy urzędowe nalezy załatwiać drogą elektroniczną.


04.12.2020

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, dzień 24 grudnia 2020 r. jest dla wszystkich pracowników Ośrodka dniem wolnym. W związku z powyższym dnia 24 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce będzie zamknięty.


01.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


01.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na świadczenie w okresie 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku komleksowych usług pogrzebowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


23.11.2020

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu grudniu 2020r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Konsultacje psychologiczne: 01, 08, 15, 17 grudnia 2020r w godz. 15.00 - 18.00 tel.: 855558127
 • Konsultacje prawne: 02, 09 grudnia 2020r w godz. 15.00 - 18.00 tel.: 661079589
 • Konsultacje pedagogiczne: 03, 10 grudnia 2020r w godz. 15.00 - 17.00 tel.: 500221403
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 07, 14 grudnia 2020r w godz. 15.00 - 17.00 tel.: 855558127
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 04, 18 grudnia 2020r w godz. 15.00 - 17.00 tel.: 855558127
Porady udzielane są wyłącznie telefonicznie.


20

15Więcej informacji


20

30.10.2020

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu listopadzie 2020r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Konsultacje psychologiczne: 03, 10, 17, 24 listopada 2020r w godz. 15.00 - 18.00 tel.: 855558127
 • Konsultacje prawne: 02, 04, 25 listopada 2020r w godz. 15.00 - 18.00 tel.: 661079589
 • Konsultacje pedagogiczne: 05, 19 listopada 2020r w godz. 15.30 - 17.30 tel.: 500221403
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 09, 16, 23 listopada 2020r w godz. 15.00 - 17.00 tel.: 855558127
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 06, 20 listopada 2020r w godz. 15.00 - 17.00 tel.: 855558127
Porady udzielane są wyłącznie telefonicznie.

W listopadzie nie odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia, w zamian można skorzystać z dodatkowych indywidualnych konsultacji psychologicznych.


29.10.2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 – w celu ochrony zdrowia mieszkańców Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w dniach 29 - 30 października 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przestaje obsługiwać interesantów w swojej siedzibie.

Wykaz telefonów do pracowników socjalnych OPS w Sokółce na stronie: opssokolka.pl/pracownicy.html

Sekretariat tel. (85) 7112064 email: opssok@op.pl

KDR, dodatek mieszkaniowy i energetyczny tel. (85) 5558125 email: kdr@opssokolka.pl
Wydział Świadczeń Rodzinnych tel. (85) 7118893 email: swiadczeniaops@opssokolka.pl


26.10.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że konsultacje pedagogiczne dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 26.10.2020r. będą świadczone w godzinach 15.30 - 17.30 pod numerem telefonu 500221403.


16.10.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że od 19.10.2020r porady w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będą odbywać się telefonicznie.

Aktualny harmonogram dyżurów specjalistów:

 • 21.10.2020r i 26.10.2020r Pedagog w godz. 15.30-17.30
 • 23.10.2020r Terapeuta uzależnień w godz. 15.00-17.00
 • 27.10.2020r Psycholog w godz. 15.00-18.00
 • 28.10.2020r Prawnik w godz. 15.00-18.00
Prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie w dniu i godzinach wskazanych w aktualnym harmonogramie pod numer telefoniczny 85 555 8127.

Kosultacje z zakresu ochrony zdrowia (psychiatra) oraz dyżur pracowników socjalnych z dnia 19.10.2020r został odwołany.


14.10.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że konsultacje prawne oraz dyżur pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 14.10.2020r. został odwołany.


29.09.2020

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu październiku 2020r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Konsultacje psychologiczne: 06, 13, 20 października 2020r w godz. 15.00 - 18.00
 • Konsultacje prawne: 14, 28 października 2020r w godz. 15.00 - 18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 12, 26 października 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 05, 19 października 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 09, 23 października 2020r w godz. 15.00 - 17.00.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii podczas spotkania ze specjalistą wymagane jest korzystanie z maseczki ochronnej lub przyłbicy.


27.08.2020

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu wrześniu 2020r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Konsultacje psychologiczne: 01, 08, 15 września 2020r w godz. 15.00 - 18.00
 • Konsultacje prawne: 09, 23 września 2020r w godz. 15.00 - 18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 10, 24 września 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 14, 28 września 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 04, 11 września 2020r w godz. 15.00 - 17.00.
W dniu 22 września 2020r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii podczas spotkania ze specjalistą wymagane jest korzystanie z maseczki ochronnej lub przyłbicy.


14.08.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2020 rok.


05.08.2020

Nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w terminie od 20 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r. można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.

Stypendium szkolne jest skierowane dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sokółka;

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Zasady i tryb przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106 poz. 1276), ostatnia zmiana: Uchwała Nr LIII/419/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 02 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247 poz. 3003).

15Wniosek

15Klauzula informacyjna

15Katalog wydatków podlegających refundacji

15Regulamin

15Uchwała Rady Miejskiej w Sokółce


03.08.2020

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu sierpniu 2020r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Konsultacje psychologiczne: 04, 11, 18, sierpnia 2020r w godz. 15.00 - 18.00
 • Konsultacje prawne: 19, 26 sierpnia 2020r w godz. 15.00 - 18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 13, 20 sierpnia 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 10, 24 sierpnia 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 07, 28 sierpnia 2020r w godz. 15.00 - 17.00.
W dniu 25 sierpnia 2020r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii podczas spotkania ze specjalistą wymagane jest korzystanie z maseczki ochronnej lub przyłbicy.


16.07.2020

W związku ze zbliżającym się nowym okresem przyznawania świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021 informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+".

Świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31 maja 2021 r.


Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać:
 • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, ePUAP;
 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania tego świadczenia np.: w związku z zmianą miejsca pobytu dziecka, uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej.

Na okres świadczeniowy 2020/2021 będą przyjmowane wnioski o przyznanie:
 • świadczenia Dobry start "300+",
 • świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski o powyższe świadczenia będzie można składać:
 • od 1 lipca 2020 r. elektronicznie przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, ePUAP,
 • od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (papierową).


01.07.2020

W ramach programu Osłonowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Priorytet II : "Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie" Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce kontynuuje projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 5". Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach realizowanego projektu od 01.07.2020r ponownie można skorzystać z oferty Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną, z zakresu ochrony zdrowia oraz terapeuty uzależnień.

Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego w lipcu :
 • Konsultacje psychologiczne: 07, 14, 21, lipca 2020r w godz. 15.00 - 18.00
 • Konsultacje prawne: 08, 15 lipca 2020r w godz. 15.00 - 18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 09, 16 lipca 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 13, 27 lipca 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • Konsultacje terapeuty uzależnień: 3, 17 lipca 2020r w godz. 15.00 - 17.00.

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się 28 lipca 2020r w godz. 15.00 - 18.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie. Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64; 85 555 81 22

W związku z wprowadzonym stanem epidemii podczas spotkania ze specjalistą wymagane jest korzystanie z maseczki ochronnej lub przyłbicy.


16.06.2020

W związku z likwidacją kasy,
wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy
08 1240 5211 1111 0010 8716 8399.
Osoby pobierające świadczenia w KASIE
prosimy o zakładanie rachunków bankowych i dostarczenie numerów kont do Ośrodka.


01.06.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce wznawia rekrutację do projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Rekrutacja do projektu


27.04.2020

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców i pracowników tutejszego Ośrodka, wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencyjnie.
Przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej nastąpi na podstawie:

 • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym
 • dokumentów lub oświadczeń tj. decyzji przyznających świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświadczenie o wynagrodzeniu, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia o stanie majątkowym, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc informacji udostępnionych przez inne podmioty tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy i innych.

Wykaz telefonów do pracowników socjalnych OPS w Sokółce na stronie: opssokolka.pl/pracownicy.html

Sekretariat tel. (85) 7112064 email: opssok@op.pl

KDR, dodatek mieszkaniowy i energetyczny tel. (85) 5558125 email: kdr@opssokolka.pl
Wydział Świadczeń Rodzinnych tel. (85) 7118893 email: swiadczeniaops@opssokolka.pl


01.04.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych rozprzestrzenianiem sie koronawirusa COVID-19 na terenie kraju oraz decyzja Misisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zamknięciu działalności klubów integracji społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, informuje, iż rekrutacja do projektu projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 została wstrzymana do odwołania.

15Ogłoszenie


19.03.2020

OGŁOSZENIE!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż od 19 marca 2020r. wprowadza dyżury pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 19.00.

Pracownicy będą dostępni pod numerami telefonów:
85-555-8122 lub 85-555-8123 lub 85-555-8127 lub na e-maila:
pomagam@opssokolka.pl

Prosimy o zgłaszanie osób, które wymagają pomocy i wsparcia w zakupie podstawowych produktów żywniościowych oraz wykupienia leków i środków opatrunkowych.


16.03.2020

Polecenie Wojewody Podlaskiego do jednostek samorządu terytorialnego.

15Polecenie Wojewody Podlaskiego do jst

15Instrukcja dotycząca usług opiekuńczych


13.03.2020

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, z dniem 16.03.2020 r. do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przestaje obsługiwać petentów w swojej siedzibie.
Sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjnie

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy 08 1240 5211 1111 0010 8716 8399. Osoby pobierające świadczenia w KASIE prosimy o zakładanie rachunków bankowych i dostarczenie numerów kont do Ośrodka.

Dane kontaktowe
Sekretariat tel. (85) 7112064 email: opssok@op.pl
KDR, dodatek mieszkaniowy i energetyczny tel. (85) 5558125 email: kdr@opssokolka.pl
Wydział Świadczeń Rodzinnych tel. (85) 7118893 email: swiadczeniaops@opssokolka.pl
Wykaz telefonów OPS w Sokółce opssokolka.pl/pracownicy.html


12.03.2020

W związku z działaniami profilaktycznymi mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 zwracamy się z uprzejmą proœbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

W sprawach pilnych, o ile to możliwe, prosimy kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przede wszystkim telefonicznie lub drogą elektroniczną (tel. 85 7112064, e-mail: opssok@op.pl).

Wizytę w Ośrodku prosimy umawiać telefonicznie.
Świadczenia i zasiłki będą wypłacane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

KASA zostaje zamknięta do odwołania. Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy 08 1240 5211 1111 0010 8716 8399. Osoby pobierające świadczenia w KASIE prosimy o zakładanie rachunków bankowych i dostarczenie numerów kont do Ośrodka.

Usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" oraz w ramach Spółdzielni Socjalnej "Ostoja" w Sokółce zostaną ograniczone do minimum, tj. zrobienie zakupów i wykupienie niezbędnych leków. W razie sytuacji kryzysowej prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z opiekunkami.

Porady w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostają zawieszone do odwołania. Nowe terminy spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej OPS w Sokółce.

Rektutacja w ramch projektu "Klub Integracji Społecznej" w Sokółce zostaje przedłużona do 15 kwietnia 2020r.


02.03.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Rekrutacja do projektu


02.03.2020

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu marcu 2020r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 04, 25 marca 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 02, 09 marca 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12 marca 2020r w godz. 15.30 - 17.30
 • pedagog - 10, 24 marca 2020r w godz. 15.30 - 17.30
 • terapeuta uzależnień - 06, 20 marca w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 19 marca 2020r. w godz. 15.30 - 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12
Porady udzielane są bezpłatnie.


18.02.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 18.02.2020r. został przełożony na 20.02.2020r. na godzinę 15.30 do 17.30.


18.02.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że grupa wsparcia dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 20.02.2020r. została przełożona na 26.02.2020r. na godzinę 15.30 do 18.30.


10.02.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur prawnika oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 10.02.2020r. został przełożony na 12.02.2020r. na godzinę 14.00 do 16.00.


31.01.2020

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lutym 2020r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 10, 25 lutego 2020r w godz. 14.00 - 16.00
 • psychiatra - 03, 17 lutego 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 06, 13 lutego 2020r w godz. 15.30 - 17.30
 • pedagog - 04, 18 lutego 2020r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 07, 21 lutego w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 20 lutego 2020r. w godz. 15.30 - 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12
Porady udzielane są bezpłatnie.


27.01.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że od stycznia można składać dokumenty na dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12 w pokoju nr. 6


20.12.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że Wydział Świadczeń Rodzinnych dnia 24.12.2019r. będzie nieczynny.


09.12.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 10.12.2019r. został przełożony na 11.12.2019r. na godzinę 15.00 do 17.00.


02.12.2019

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu grudniu 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 04, 11 grudnia 2019r w godz. 14.00 - 17.00
 • psychiatra - 02,16 grudnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12, 19 grudnia 2019r w godz. 15.30 - 18.30
 • pedagog - 03, 10 grudnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 06, 13 grudnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 09 grudnia 2019r. w godz. 15.30 - 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


19.11.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dnia 21.11.2019r. Ośrodek będzie czynny do godziny 11.30


07.11.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur psychologa oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 21.11.2019r. został przełożony na 20.11.2019r. na godzinę 15.30 do 18.30.


04.11.2019

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu listopadzie 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 06, 13 listopada 2019r w godz. 14.00 - 17.00
 • psychiatra - 04, 18 listopada 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 07, 14, 21 listopada 2019r w godz. 15.30 - 18.30
 • pedagog - 05, 19 listopada 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 15, 22 listopada 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 28 listopada 2019r. w godz. 15.30 - 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


16.10.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur prawnika oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 16.10.2019r. został przesunięty na godzinę 14.00 do 17.00.


07.10.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że Wydział Świadczeń Rodzinnych dnia 08.10.2019r. będzie nieczynny.


30.09.2019

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu październiku 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 09, 16 października 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 07, 21 października 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 03, 10, 17 października 2019r w godz. 15.30 - 18.30
 • pedagog - 08, 22 października 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 04, 18 października 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 23 października 2019r. w godz. 15.30 - 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


25.09.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postepowaniu nr 7/ZP/2019

dotyczącym: zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla osób dorosłych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Informacja o udzieleniu zamówienia


20.09.2019

Informacja o wyborze oferty

W ziązku z odstapieniem od podpisania umowy przez INFO - BIZ Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz Zamawiający dokonał wyboru kolejnej oferty bez dokonywania ponownej oceny.

15Informacja o wyborze oferty


10.09.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postepowaniu nr 7/ZP/2019

dotyczącym: zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla osób dorosłych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Informacja o udzieleniu zamówienia


06.09.2019

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Informacja o wyborze oferty


30.08.2019

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu wrześniu 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 04, 11 września 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 02, 16 września 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 12, 19, 26 września 2019r w godz. 15.30 - 18.30
 • pedagog - 10, 24 września 2019r w godz. 15.30 - 17.30
 • terapeuta uzależnień - 06, 20 września 2019r w godz. 15.00 - 17.00
Porady udzielane są bezpłatnie.


26.08.2019

Informacja o wyborze oferty

dotyczy: zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla dla osób dorosłych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizacji projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Informacja o wyborze oferty


26.08.2019

Wniosek Zamawiającego
w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Wniosek

15Oświadczenie


23.08.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 28.08.2019r. został przełożony na 27.08.2019r. w godzinach 15.00 - 17.00.


19.08.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY z dnia 19.08.2019 r.

dotyczącego zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro
na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla
dla osób dorosłych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizacji projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Informacja z otwarcia oferty


08.08.2019

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro
na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla
dla osób dorosłych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizacji projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłszenie

15Załącznik 1

15Załącznik 2

15Załącznik 3

15Załącznik 4

15Załącznik 5

15Załącznik 6

15Załącznik 7


05.08.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro
na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla
dla osób dorosłych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizacji projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłszenie

15Załącznik 1

15Załącznik 2

15Załącznik 3

15Załącznik 4

15Załącznik 5

15Załącznik 6

15Załącznik 7


05.08.2019

Informacja z otwarcia ofert na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Informacja z otwarcia oferty


30.07.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza
przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15SIWZ


25.07.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 25.07.2019r. został przełożony na 29.07.2019r. w godzinach 15.00 - 17.00.


25.07.2019

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu sierpniu 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 14, 21 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 5, 19 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 6, 13, 20 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • pedagog - 21, 28 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 23, 30 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 27 sierpnia 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


22.07.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza
przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15SIWZ


17.07.2019

Zawiadomienei o wniesieniu odwołania zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dnia 16.07.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

15Odwołanie


15.07.2019

Pytania do przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Pytania do przetargu niegraniczonego


12.07.2019

Pytania do przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Pytania do przetargu niegraniczonego


11.07.2019

Pytania do przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Pytania do przetargu niegraniczonego


09.07.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza
przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15SIWZ

15Załączniki


03.07.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2019 rok.


02.07.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUNKA w ramach projektu: "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka".
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

15Ogłoszenie na stanowisko


01.07.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Numer projektu: RPP.07.02.01-20-0027/18.

15Rekrutacja do projektu

15Regulamin rektutacji i uczestnictwa

15Załącznik nr 1

15Załącznik nr 2

15Załącznik nr 3

15Załącznik nr 4

15Załącznik nr 5


28.06.2019

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu lipcu 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 03, 17 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 08, 22 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 09, 16, 23 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • pedagog - 04, 25 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 12, 19 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 24 lipca 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


26.06.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 26.06.2019r. został przełożony na 28.06.2019r. w godzinach 15.00 - 17.00.


07.06.2019

Informacja o wyborze oferty

15Informacja o wyborze oferty


03.06.2019

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 05, 19 czerwiec 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 10, 24 czerwiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 04, 17, 27 czerwiec 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • pedagog - 12, 26 czerwiec 2019r w godz. 15.30 - 17.30
 • terapeuta uzależnień - 07, 14 czerwiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 25 czerwca 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


28.05.2019

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej:
1) serwisu kawowego - o charakterze przerwy kawowej
2) przerwy obiadowej (ciepłego dwudaniowego posiłku)
w ramach projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

15Zapytanie ofertowe

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik nr 1

15Załącznik nr 2

15Załącznik nr 3

15Załącznik nr 4


07.05.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur psychologa oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 07.05.2019r. oraz 14.05.2019 został przełożony na 20.05.2019r i 30.05.2019 w godzinach 15.00 - 18.00.


29.04.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że Wydział Świadczeń Rodzinnych dnia 02.05.2019r. będzie nieczynny.


29.04.2019

W ramach programu Osłonowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Priorytet II : "Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie" Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce kontynuuje projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 4". Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach realizowanego projektu od maja 2019r ponownie można skorzystać z oferty Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczna, z zakresu ochrony zdrowia oraz terapeuty uzależnień.

Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego w maju:

 1. Konsultacje psychologiczne: 07, 14, 21 maja 2019 w godz. 15.00 - 18.00
 2. Konsultacje prawne: 08, 22 maja 2019 w godz. 15.00 - 18.00
 3. Konsultacje pedagogiczne: 09, 23 maja 2019 w godz. 15.30 - 17.30
 4. Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 13, 27 maja 2019 w godz. 15.00 - 17.00
 5. Konsultacje terapeuty uzależnień: 24, 31 maja 2019 w godz. 15.00 - 17.00.
Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się 28 maja 2019r w godz. 15.00 - 18.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie.
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64.


17.04.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy bedą przyjmowane od 06.05.2019r.


11.04.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 11.04.2019r. został przełożony na 12.04.2019r w godzinach 15.30 - 17.30.


01.04.2019

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu kwietniu 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 03, 10 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 08, 29 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 02, 09 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • pedagog - 04, 11 kwiecień 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 16 kwietnia 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


14.03.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur prawnika oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 20.03.2019r. został przełożony na 27.03.2019r w godzinach 15.00 - 17.00.


07.03.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 07.03.2019r. został przełożony na 11.03.2019r w godzinach 15.30 - 17.30.


01.03.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Rekrutacja do projektu


25.02.2019

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu marcu 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 06, 20 marzec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 04, 18 marzec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12 marzec 2019r w godz. 15.30 - 17.30
 • pedagog - 07, 14 marzec 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 marzec 2019r. w godz. 15.30 - 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


18.02.2019

Od 1 marca 2019 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce powstanie Klub Integracji Społecznej.


31.01.2019

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lutym 2019r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 06, 13 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 04, 18 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05,12 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • pedagog - 07, 21 luty 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 luty 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


07.01.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce zwraca się z zapytaniem ofertowym o przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia z terapii integracji sensorycznej, miejscem świadczenia usług - teren Gminy Sokółka.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Formularz ofertowy


07.01.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce zwraca się z zapytaniem ofertowym o przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia indywidualnej terapii psychologicznej, miejscem świadczenia usług - teren Gminy Sokółka.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Formularz ofertowy


19.12.2018

Informacje wydziału Polityki Społecznej województwa podlaskiego.

Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne - zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego.


04.12.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur psychologa oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 11.12.2018r. został przełożony na 17.12.2018r w godzinach 16.00 - 20.00.


29.11.2018

Projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 3" realizowany w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w teorzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu grudniu 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 05, 12 grudnia 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 03, 17 grudnia 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 11, 13, 20 grudnia 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 04, 18 grudnia 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 grudnia 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


23.11.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie Szkoły dla Rodziców - 2 edycje.

15Unieważnienie zapytania ofertowego


23.11.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie Superwizji dla Asystentów Rodziny.

15Unieważnienie zapytania ofertowego


14.11.2018

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu; "Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia SZKOŁY DLA RODZICÓW - 2 edycje.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Formularz ofertowy


14.11.2018

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu; "Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia Superwizji dla Asystentów Rodziny.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Formularz ofertowy


30.10.2018

Projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 3" realizowany w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w teorzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu listopad 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 05, 26 listopad 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 07, 19 listopad 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 22, 28, 29 listopad 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 06, 20 listopad 2018r w godz. 15.30 - 17.30
Porady udzielane są bezpłatnie.


16.10.2018

Zapytanie ofertowe na stanowisko terapeuty w projekcie: "Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Formularz ofertowy


16.10.2018

Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w projekcie: "Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Formularz ofertowy


01.10.2018

OGŁOSZENIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE

prowadzi nabór Uczestników do projektu: "Rozwój usług aystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie

15Regulamin rekrutacji

15Karta zgłoszeniowa z oświadczeniem


01.10.2018

W dniu 25.09.2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk podpisał w imieniu Gminy Sokółka umowę na dofinansowanie realizacji projektu: "Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka".
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt "Rozwój usług asystentury rodzinnej na terenie Gminy Sokółka" realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce" Celem głównym projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 30 rodziców oraz 15 dzieci przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych objętych asystenturą rodzinną prowadzące do podniesienia wiedzy i umiejętności w pełnieniu ról rodzicielskich poprzez zapewnienie całościowej pomocy w tym pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej oraz aktualizacja wiedzy i kompetencji 4 asystentów rodziny poprzez cykl szkoleń w okresie od 01.10.2018 roku do 30.09.2018 roku.

20 21
20

25.09.2018

Projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 3" realizowany w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w teorzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu październik 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 22, 29 października 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 08, 15 października 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 04, 10, 11 października 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 09, 23 października 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 31 października 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


04.09.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że Wydział Świadczeń Rodzinnych w poniedziałki w miesiącu wrześniu przyjmuje interesantów do godziny 17.00.


04.09.2018

Projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 3" realizowany w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w teorzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu wrześniu 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 05, 11 września 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 10, 24 września 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 06, 20, 27 września 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 12, 26 września 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 września 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


17.08.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 17.08.2018r. został przełożony na 21.08.2018r w godzinach 15.30 - 17.30.


14.08.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 14.08.2018r. został przełożony na 17.08.2018r w godzinach 15.30 - 17.30.


02.08.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że Wydział Świadczeń Rodzinnych w poniedziałki w miesiącu sierpniu przyjmuje interesantów do godziny 17.00.


31.07.2018

Projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 3" realizowany w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w teorzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu sierpniu 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 06, 29 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 13, 20 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 16, 22, 23 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 08, 14 sierpnia 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 30 sierpnia 2018r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


30.07.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2018 rok.


10.07.2018

Aneks do ogłoszenia konkursu na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY.

15Aneks

15Ogłoszenie

15Kwestionariusz osobowy

15Kwestionariusz osobowy

15Oświadczenie

15Oświadczenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż oferty na ogłoszenie na pracownika socjalnego złożone do dnia dzisiejszego wszystkie są aktualne.


20
20

15Karta uczestnika kolonii i regulamin ZZCN

15Oświadczenie o wyrażeniu zgody FS

15Oświadczenie o wyrażeniu zgody ZZCNMR


29.06.2018

W ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Priorytet II : "Poprawa jakości i zwiękrzenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie" Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce kontynuuje projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 3". Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach realizowanego projektu mieszkańcy Gminy Sokółka od lipca 2018r ponownie mogą skorzystać z oferty Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Punkcie można bezpłatnie uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz z zakresu ochrony zdrowia.

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lipcu 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 09, 16 lipca 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 02, 23 lipca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12, 19 lipca 2018r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 04, 25 lipca 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 26 lipca 2018r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.


28.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PRACOWNIK SOCJALNY.

15Ogłoszenie

15Kwestionariusz osobowy

15Kwestionariusz osobowy

15Oświadczenie

15Oświadczenie


28.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

15Ogłoszenie

15Kwestionariusz osobowy

15Kwestionariusz osobowy

15Oświadczenie

15Oświadczenie


28.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY.

15Ogłoszenie

15Kwestionariusz osobowy

15Kwestionariusz osobowy

15Oświadczenie

15Oświadczenie


25.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w dniu 28 czerwca 2018r. spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie odbywające się godz. 16.00 - 19.00 zostaje przełożone na godz. 15.00 - 18.00.


20.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 20.06.2018r. został przełożony na 27.05.2018r w godzinach 15.30 - 17.30.


11.06.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje zapytanie ofertowe o świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, którzy ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki z uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania przez nich podstawowych czynności dnia codziennego obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Formularz ofertowy


06.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dnia 18.06.2018r. Wydział Świadczeń Rodzinnych będzie nieczynny.


29.05.2018

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 04, 18 czerwca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 11, 25 czerwca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 07, 21 czerwca 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 06, 20 czerwca 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 28 czerwca 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


17.05.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur psychologa oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 17.05.2018r. został przełożony na 25.05.2018r w godzinach 15.00 - 17.00.


25.04.2018

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu maju 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 08, 21 maja 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 14, 28 maja 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 10, 17 maja 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 09, 23 maja 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 24 maja 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


20

29.03.2018

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu kwietniu 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 09, 23 kwiecień 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 16, 30 kwiecień 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12 kwiecień 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 11, 25 kwiecień 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 kwietnia 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


09.03.2018

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza migowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.
Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

tel. 883 240 678
Czynna: poniedziałek - piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod podany adres:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. 204
kom. 884 657 606
e-mail:pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek - piątek 09.00-16.00
Sobota 08.00-12.00


27.02.2018

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu marcu 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 05, 20 marzec 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 marzec 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 01, 08 marzec 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 marzec 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 15 marca 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


30.01.2018

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu lutym 2018r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 06, 19 luty 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 luty 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 08, 22 luty 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 luty 2018r w godz. 15.30 - 17.30
Porady udzielane są bezpłatnie.


03.01.2018

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

Informujemy, że w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017, poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. korespondencję dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego należy kierować na adres:

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Jednocześnie, dla osób zainteresowanych, uruchomiona zostaje Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -14:30):

tel. (85)7439370
E-mail:
koordynacja@bialystok.uw.gov.pl

oraz Punkt Obsługi Klienta: ul. Mickiewicza 9, pokój 10 (dostępny w godzinach pracy Urzędu).


02.01.2018

OGŁOSZENIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE
W PARTNERSTWIE Z ZAKŁADEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU

prowadzi nabór Uczestników do projektu: "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności w sferze życia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, prowadzące do pozyskania zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego wsparcia psychologicznego - doradczego, społecznego, szkoleń i staży.
Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce;
 • osoby w wieku 15 - 59 lat;
 • osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na terenie Gminy Sokółka.
Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie Gminy Sokółka.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • warsztat rozwoju osobistego;
 • pośrednictwo pracy;
 • indywidualne doradztwo zawodowe;
 • warsztat aktywnego poszukiwania pracy;
 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • 25 osób zostanie skierowanych na staż
Ilość miejsc ograniczona: 50 osób (30 kobiet / 20 mężczyzn)

Termin rekrutacji: do 26 stycznia 2018r.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.02.2018 do 28 luty 2019

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce pokój nr 8,

15Ogłoszenie


06.12.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur psychologa oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dnia 13.11.2017r. został przełożony na 12.12.2017r w godzinach 16.00 - 20.00.


04.12.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że Wigilia dla Samotnych odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017r. o godz 10.00 w Kawiarni "Lira" w Sokółce. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


29.11.2017

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu grudniu 2017r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 04, 18 grudnia 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 11, 20 grudnia 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 06, 07, 13 grudnia 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 05, 12 grudnia 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 21 grudnia 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


22.11.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dnia 22.11.2017r. został przełożony na 29.11.2017r w godzinach 15.30 - 17.30.


31.10.2017

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu listopad 2017r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 06, 20 listopada 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 13, 27 listopada 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 02, 09, 23 listopada 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 08, 22 listopada 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 30 listopada 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


03.10.2017

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu październik 2017r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 09, 23 października 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 16, 30 października 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12, 18 października 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 11, 19, 25 października 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 06 października 2017r. w godz. 16.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


29.09.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dnia 29.09.2017r. został odwołany.


27.09.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 27.09.2017r. został przełożony na 29.09.2017r w godzinach 15.30 - 17.30.


20

31.08.2017

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu wrzesień 2017r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 04, 18 września 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 11, 25 września 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 07, 15, 21 września 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 13, 27 września 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 28 września 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


23.08.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 23.08.2017r. został przełożony na 30.08.2017r w godzinach 15.30 - 17.30.


02.08.2017

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu sierpniu 2017r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 07, 28 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 21, 22 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 10, 17, 24 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 09, 23 sierpnia 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 31 sierpnia 2017r. w godz 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


01.08.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 raz w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotknietym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.

15informator zawierający dane teleadresowe dot. przemocy w rodzinie 2017 rok.


26.07.2017

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, IŻ WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 R.


17.07.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur prawnika oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka zostały przełożone:
- z 24.07.2017r na 20.07.2017r w godz. 14.00-16.00,
- z 31.07.2017r na 01.08.2017r w godz. 14.00-16.00


11.07.2017

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, IŻ WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 R.


11.07.2017

    Uprzejmie informujemy, że od początku bieżącego roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozszerzyło swoją działalność.
    Zmieniony został numer telefonu Pogotowia "Niebieska Linia" na 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez calą dobę.

Nowa oferta pogotowia "Niebieska Linia" obejmuje m.in.:

 • konsultacje w jęz. angielskim - poniedziałki, godz. 18.00-22.00;
 • konsultacje w jęz. rosyjskim - wtorki, godz. 18.00-22.00;
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących sie jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13.00-15.00
Dodatkowo kontynuowane są porady prawne, konsultacje dla służb, podejmowane są interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Prowadzona jest również baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie.

www.niebieskalinia.info

30.06.2017

W ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Priorytet II : "Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie" Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce kontynuuje projekt "STOP PRZEMOCY W RODZINIE edycja 2". Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach realizowanego projektu mieszkańcy Gminy Sokółka od lipca 2017r ponownie mogą skorzystać z oferty Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Punkcie można bezpłatnie uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz z zakresu ochrony zdrowia.
Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu lipcu 2017:

 • prawnik - 03, 12 lipiec 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 10, 17 lipiec 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 06, 13, 20 lipiec 2017r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 05, 19 lipiec 2017r w godz. 15.30 - 17.30
Projekt zakłada również stworzenie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.

Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie.


21.06.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 21.06.2017r. został przełożony na 27.06.2017r w godzinach 15.30 - 17.30.


12.06.2017

Informujemy, iż w dniu 16.06.2017 r. Wydział Świadczeń Rodzinnych (pok. nr 4) będzie nieczynny.


12.06.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w dniu 28 czerwca 2017r w godzinach 16.00-18.00 w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (siedziba Ośrodka) odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.


05.06.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur prawnika oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 05.06.2017r. został przełożony na 09.06.2017r w godzinach 15.30 - 17.30.


30.05.2017

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2017r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik - 05, 19 czerwca 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 czerwca 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 08, 22 czerwca 2017r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 czerwca 2017r w godz. 15.30 - 17.30


16.05.2017

Dobre praktyki w projektach domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy


15.05.2017

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Aktywizacja zawodowa w podregionie białostockim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

15Informacja o projekcie

15Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy


20

27.04.2017

Od 08.05.2017 rusza Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Porady są bezpłatne dla mieszkańców gminy Sokółka.

Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu maju 2017.

prawnik - 08, 22 maja 2017r w godz. 15.00 - 17.00
psychiatra - 15, 29 maja 2017r w godz. 15.00 - 17.00
psycholog - 11, 25 maja 2017r w godz. 16.00 - 18.00
pedagog - 09, 24 maja 2017r w godz. 15.30 - 17.30


18.04.2017

Informujemy, iż w dniu 02.05.2017 r. Wydział Świadczeń Rodzinnych (pok. nr 4) będzie nieczynny.


18.04.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż pracownicy socjalni przyjmują wnioski o pomoc od 04.05.2017r.


10.04.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


06.04.2017

W związku z opracowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Sokółka oraz Programu Aktywnoœci Lokalnej na lata 2017-2021.

ZWRACAMY SIĘ DO MIESZKAŃCÓW GMINY SOKÓŁKA O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY.

LINK DO ANKIETY

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania powyższych programów. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny.


27.03.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

15Szczegółowe informacje


20

02.03.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2017 -20121

15Informacja o wynikach zapytania ofertowego


02.03.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017 -20121

15Informacja o wynikach zapytania ofertowego


02.03.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie Programu Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Sokółka na lata 2017 -20121

15Informacja o wynikach zapytania ofertowego


21.02.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Wynik zapytania ofertowego


16.02.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

15Oferta pracy


07.02.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na przygotowanie cateringu dla uczestników warsztatu rozwoju osobistego realizowanego w ramach projektu "lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Wynik zapytania ofertowego


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminy Sokółka na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie materiałów w ramach projektu "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


02.02.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie umieściło film informacyjny dotyczący zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Film informacyjny


31.01.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


24.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


24.01.2017

System telefoniczny "TELEOPIEKA"

Burmistrz Sokółki wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, w tym oczekiwaniom seniorów, rozważam możliwość współpracy Gminy Sokółka z Polskim Centrum Opieki - operatorem nowoczesnego systemu wzywania pomocy. Formularz zgłoszeniowy należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do dnia 27.02.2017 r. Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Sokółce.

15Formularz zgłoszeniowy


23.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na catering dla uczestników warsztatu rozwoju osobistego realizowanego w ramach projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Oświadczenie


13.12.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że Wigilia dla Samotnych odbędzie się w dniu 19 grudnia o godz 10.00 w Kawiarni "Lira" w Sokółce.


01.12.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w grudniu 2016r w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 06, 08, 19 grudnia 2016r w godz. 15.00 - 19.00
prawnik - 02, 07, 16, 21 grudnia 2016r w godz. 16.00 - 19-00
pedagog - 09, 15 grudnia 2016r w godz. 16.00 - 18.00
psychiatra - 05, 12 grudnia 2016r w godz. 15.00 - 17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016r (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.11.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko psychologa na rzecz realizacji Projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Informacja


22.11.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko doradcy zawodowego na rzecz realizacji Projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Informacja


22.11.2016

Gmina Sokółka – Lider, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce – Realizator w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie od 01.11.2017 do 28.02.2019 roku realizuje projekt: "Lepsze jutro aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystajšcych z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" w ramach osi priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej; Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń OPS w Sokółce w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzona indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb każdego z uczestników. Narzędziem realizacji usług aktywnej integracji będzie kontrakt socjalny w ramach którego zostanie ustalona indywidualna ścieżka uczestnictwa. Kontrakt zostanie podpisany pomiędzy uczestnikiem a pracownikiem socjalnym. Działanie ma na celu określenie współdziałania w celu rozwiązania problemów osób znajdujšcych się w trudnej sytuacji życiowej. Rezultatem będzie zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych umożliwiajšcych powrót na rynek pracy. Projektem zostanie objętych 140 osób (4 grupy). Grupa docelowa stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej doświadczające wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki (100 osób) oraz osoby należące do III profili pomocy (40 osób). Podczas rekrutacji preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zadania projektu:

 • Program Aktywizacja Integracja na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce
 • Poradnictwo specjalistycznego
 • Poradnictwo indywidualne oraz grupowe
 • Kursy i szkolenia
 • Staże zawodowe

17.11.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dodatkowych terminach porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie. W listopadzie dodatkowe konsultacje odbędą się:
- 18 listopada 2016r w godz. 15.00 - 18.00
- 23 listopada 2016r w godz. 14.30 - 17.30
Ponadto informujemy, iż w dniu 19 listopada 2016r ( sobota) w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
Informacje o dyżurach specjalistów są dostępne na stronie internetowej w siedzibie tut. Ośrodka.
Serdecznie zapraszamy.


08.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie: "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


08.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w projekcie: "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego KOREKTA AKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego KOREKTA AKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego NIEAKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego NIEAKTUALNY


08.11.2016

Informacja o wyniku ogłoszenia

dotyczącego zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Informacja o wyniku ogłoszenia


08.11.2016

Informacja o wyniku ogłoszenia

dotyczącego zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii psychologicznej.

15Informacja o wyniku ogłoszenia


07.11.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w listopadzie 2016r w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 10, 17, 30 listopad 2016r w godz. 16.00 - 20.00
prawnik - 16, 25 listopad 2016r w godz. 16.30 - 19.30
pedagog - 09, 24 listopad 2016r w godz. 16.00 - 18.00
psychiatra - 07, 28 listopad 2016r w godz. 15.00 - 17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 19 listopada 2016r (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

Adresatami są kobiety doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Zgodnie  przyjętymi założeniami głównym celem grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu, zdobycie informacji o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej, poznać swoje prawa.

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


03.11.2016

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PARTNERSTWIE Z ZAKŁADEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU

prowadzi nabór Uczestników do projektu: "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności w sferze życia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, prowadzące do pozyskania zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego wsparcia psychologicznego - doradczego, społecznego, szkoleń i staży.

15Ogłoszenie o naborze do projektu


20.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE - korekta

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


13.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii psychologicznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


13.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


03.10.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 13, 20, 27 październik 2016r w godz. 16.00-20.00
prawnik - 05, 12 październik 2016r w godz. 16.30-19.30
pedagog - 19, 26 październik 2016r w godz. 16.00-18.00
psychiatra - 03, 17 październik 2016r w godz. 15.00-17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 29 października 2016r (sobota) w dodz. 10.00 - 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.09.2016

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż w ramach realizowanego projektu "Stop przemocy w rodzinie" w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie (siedziba Ośrodka) w dniu 24.09.2016r (sobota) o godz 10.00 odbedzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Ponadto informujemy, że zmienil się termin konsultacji psychologicznych, Konsultacje odbędą się 27.09.2016r (wtorek) w godz 16.00-20.00.
Srdecznie zapraszamy.
Wiecej informacji pod nr tel. 85 711 20 64


13.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia z fizjoterapeuta rehabilitantem.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


06.09.2016

Informacja o wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego dot. zorganizowania i praprowadzenia szkolenia: "praktyczne metody pracy z ofiarami i sprawcami przemocy" w ramach projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego


01.09.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizowanego projektu "Stop przemocy w rodzinie" zaprasza do Punktu Konsltacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie . Konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne oraz zakresu ochrony zdrowia odbędą się siedzibie Ośrodka w następujących terminach:

psycholog - 07, 21, 28 września 2016r w godz. 16.00-20.00
prawnik - 15, 29 września 2016r w godz. 16.30-19.30
pedagog - 08, 22 września 2016r w godz. 16.00-18.00
psychiatra - 05, 19 września 2016r w godz. 15.00-17.00

Zapraszamy również kobiety dotknięte przemocą w rodzinie do uczestnictwa w grupie wsparcia.
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.08.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.OPS.PO.2016

dot. zorganizowania przeprowadzenia szkolenia "Praktyczne metody pracy z ofiarami i sprawcami przemocy" w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 6.OPS.PO.2016


20

W ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Priorytet II : "Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie" Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce realizuje projekt "Stop przemocy w rodzinie". Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach realizowanego projektu od 17 sierpnia 2016r do 31 grudnia 2016r działa Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz z zakresu ochrony zdrowia.

Terminy przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym :
Psychiatra: 22, 29 sierpnia 2016r w godz. 15.00 - 17.00
Psycholog: 17, 24, 31 sierpnia 2016r w godz.. 16.00 - 20.00
Prawnik: 23, 30 sierpnia 2016r w godz. 16.30 - 19.30
Pedagog: 18, 25 sierpnia 2016r w godz. 16.00 - 18.00

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64
Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego będzie co miesiąc aktualizowany.
Projekt zakłada również stworzenie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Punktu Konsultacyjnego.


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na przygotowanie materiałów rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko z zakresu ochrony zdrowia na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pedagoga na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko prawnika na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko psychologa na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.OPS.PO.2016

na przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 5.OPS.PO.2016

15Formularz do zapytania ofertowego nr 5.OPS.PO.2016

15Formularz do zapytania ofertowego nr 5.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko LEKARZA PSYCHIATRY w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 4.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PEDAGOGA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 3.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PRAWNIKA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 2.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PSYCHOLOGA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 1.OPS.PO.2016


27.06.2016

W związku z wystąpieniem szkód na skutek frontu burzowego jaki przeszedł przez województwo Wojewoda Podlaski informuje:
Pomoc poszkodowanym udzielana jest w przypadku znacznych uszkodzeń budynków mieszkalnych, strat w rolnictwie oraz szkód w infrastrukturze komunalnej.

Komunikat Wojewody Podlaskiego

15Wniosek


20
20

Burmistrz Sokółki informuje o rozpoczęciu uzupełniającego naboru wniosków kwalifikacyjnych w ramach trwałości projektu

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA”

Ogłoszenie skierowane jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu, na warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Internetu.

Nabór uzupełniający Beneficjentów Ostatecznych prowadzony będzie w sposób ciągły.

Termin zakończenia naboru zostanie opublikowany z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej gminy: www.sokolka.pl.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są: w Biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 309.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Ilość miejsc ograniczona.

15Regulamin

15Wniosek

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
22-27 luty 2016r.

15Lista punktów udzielających pomoc


25.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje iż bezpłatne porady prawne, oraz dyżur pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniu 25 stycznia zosały odwołane.


11.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 14 stycznia
- 25 stycznia
w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


07.01.2016

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie wyboru partnera, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spojności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

15Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 05.01.2016 roku


04.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje iż wnioski z terenów:

Bobrowniki, Drahle, Dworzysk, Karcze, Kundzin Kościelny, Kurowszczyzna, Lipina, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Nowa Kamionka, Podkantorówka, Starzynka, Tartak, Tatarszczyzna, Wojnachy, Zadworzany, Zaścianki/k. Kurowszczyzny
oraz
ulice: Pocztowa, Grodzieńska

będą przyjmowane od 11.01.2016r.OPS.pl

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl