O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków  
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Projekt współfinansowany
ze środków EFS
Elektroniczna skrzynka podawcza
Archiwum
 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce


Dyrektor
mgr Marta Półtorzycka
pok. 9
 
 

Wydział Księgowości
Elżbieta Pac główna księgowa pok. 5
Agnieszka Daszuta księgowa pok. 5
Elżbieta Krawel referent pok. 5
Huszcza Elżbieta starszy referent pok. 3
 

Kadry
Katarzyna Dąbrowska referent pok. 3
 

Wydział Pracowników Socjalnych
mgr Małgorzata Rochalska starszy administrator pok. 8
Halina Zaborowska specjalista pracy socjalnej pok. 11
Regina Iwanowska - Bieszczad specjalista pracy socjalnej pok. 11
mgr Dominika Raczkowska pracownik socjalny pok. 11
mgr Marta Puszko pracownik socjalny pok. 2
Agnieszka Kozłowska starszy pracownik socjalny pok. 2
mgr Aniela Borowik specjalista pracy socjalnej pok. 2
mgr Magdalena Białobłocka pracownik socjalny pok. 6
Ewa Piątkowska specjalista pracy socjalnej pok. 6
Barbara Lubecka specjalista pracy socjalnej pok. 1
Barbara Kruchelska specjalista pracy socjalnej pok. 1
mgr Julita Puczkielewicz specjalista pracy socjalnej pok. 1
mgr Edyta Hrynkiewicz starszy pracownik socjalny pok. 12
Kułak Ewa pracownik socjalny pok. 12
Agnieszka Reszuta pracownik socjalny sekretariat
 

Wydział Świadczeń Rodzinnych
mgr Elżbieta Olszewska starszy administrator pok. 4
Jolanta Karolkiewicz inspektor pok. 4
mgr Aneta Mackało inspektor pok. 4
mgr Joanna Czeczko inspektor pok. 4
mgr Małgorzata Lubecka referent pok. 4
 

Wydział opieki nad chorym w domu
Agnieszka Kłubowicz opiekun
Edyta Harasimowicz młodszy opiekun
 

Środowiskowy Dom Samopomocy
Lilla Panasewicz kierownik
Wojciech Krupa opiekun
Elżbieta Kułak instruktor terapii zajęciowej
Anna Panasewicz opiekun
Bogusława Szubzda starszy opiekun
Agata Czplejewicz opiekun
Marta Pyłko opiekun
Krystyna Supronik asystent osób niepełnosprawnych
 

Wydział Strategii i Realizacji Projektów
mgr Małgorzata Tochwin inspektor pok. 8
Andrzej Mudrewicz informatyk pok. 12

Asystentura rodziny
Anna Maria Musiaka asystent rodziny pok. 14
mgr Katarzyna Bieniusiewicz asystent rodziny pok. 14
mgr Ewelina Bandzińska asystent rodziny pok. 14
mgr Katarzyna Barcewicz asystent rodziny pok. 14
 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz  informatyk@opssokolka.pl