Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą się ubiegać rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Osobą odpowiedzialną jest:
Magdalena Słoma, piętro II pokój nr 21
Katarzyna Dąbrowska, piętro II pokój nr 21

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce,
ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12 w godz. 7:00 – 15:00,
tel.: 85 5558131
tel/fax.: 85 7112064
mail: kdr@opssokolka.pl

15Wniosek

15Załącznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

15Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

15Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content