dyzury

Terminy konsultacji w miesiącu sierpniu 2021r

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu sierpniu 2021r dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  • Konsultacje psychologiczne: 05, 12, 19 sierpnia 2021 r  godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje prawne: 11, 18 sierpnia  2021 r  godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje pedagogiczne: 10, 24 sierpnia 2021 r godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 02, 16 sierpnia 2021 r godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje terapeuty uzależnień: 06, 27 sierpnia 2021 r godz. 15.00-17.00

W dniu 26 sierpnia 2021r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12
Porady udzielane są bezpłatnie.

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content