Informacja o zawarciu umowy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o zawarciu umowy w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach realizacji projektu: “Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2”.
15Informacja o zawarciu umowy (PDF 288KB)

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl