informacja

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie
Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 –
2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system
pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz
spełnia następujące funkcje:

• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy
drogą telefoniczną,

• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


        

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP

Skip to content