25 marca 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia) “Świadczenie usługi w postaci przygotowania i wydawania wraz z dowozem gorących posiłków la podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”

15Zapytanie ofertowe
15Formularz ofertowo-cenowy
15Umowa

4 stycznia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert cenowych na “Świadczenie usługi w postaci przygotowania i wydawania wraz z dowozem gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

15Zapytanie ofertowe
15Projekt umowy
15  Szczegółowy opis zamówienia
15Formularz ofertowy

22 grudnia 2020 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert cenowych na “Zapewnienie schronienia, posiłków oraz podstawowych środków czystości osobom bezdomnym z terenu Gminy Sokółka”.

Załączniki:
15Zapytanie ofertowe
15Formularz ofertowy
15Oświadczenie

24 listopada 2020 / Ośrodek

Nabór na stanowisko

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy.

Załączniki:
15Informacja o wyniku naboru
15Lista kandydatów
15Nabór na stanowisko
15Kwestionariusz
15Oświadczenie
15Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl