Udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
Wprowadzający: Andrzej Mudrewicz
Adres: ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka
Telefon kontaktowy: (085) 711-20-64
Poczta e-mail: opssok@op.pl

20 grudnia 2022 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – zapewnieinie schronienia, posiłków oraz środków czystości

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert cenowych na “Zapewnienie schronienia, posiłków oraz podstawowych środków czystości osobom bezdomnym z terenu Gminy Sokółka” .

15Zapytanie ofertowe (PDF 2872 KB)

15Umowa (PDF 1629 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (PDF 735 KB)

15Oświadczenie (PDF 336 KB)

15Klauzula informacyjna (PDF 1368 KB)

20 grudnia 2022 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – usługi pogrzebowe

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie  kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, w ramach realizacji zadań własnych Gminy Sokółka, do których należy sprawianie pogrzebu.

15Zapytanie ofertowe (PDF 1456 KB)

15Umowa na świadczenie usług (PDF 693 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (PDF 831 KB)

15Klauzula informacyjna (PDF 1300 KB)

20 października 2022 / Nabór na stanowiska

Nabór na stanowisko – Młodszy opiekun

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na wolne
stanowisko – Młodszy opiekun  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.
15Informacja o wyniku naboru (PDF 186 KB)
15Ogłoszenie naborze (PDF 1636 KB)
15Kwestionariusz (PDF 183 KB)
15Obowiązek Informacyjny (PDF 697 KB)

20 kwietnia 2022 / Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Przeprowadzenie czterech kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników KIS w Sokółce

WSiRP.4111.2.7.1.2022 Przeprowadzenie: kursu kucharz – pizzerman z obsługą pieca piekarniczego, kursu sprzedaż wspomagana komputerem z pakietem ECDL i obsługą kas fiskalnych, kursu pracownik remontowo budowlany z uprawnieniami elektrycznymi, kursu komputerowego, dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w Sokółce

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal.

Dokumentacja prowadzonego postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a268efcc-f9af-4a0f-a6e0-00a2c9b8b498

1 2 3 4

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP