8 grudnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie ofert cenowych na “Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

15Zapytanie ofertowe (PDF 2178 KB)

15Szczegółowy opis zamówienia (ODS 15 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (PDF 441 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (DOCX 16 KB)

15Projekt umowy (PDF 728 KB)

8 grudnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – tonery do drukarek

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie ofert cenowych na “Zakup i dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

15Zapytanie ofertowe (PDF 2367 KB)

15Szczegółowy opis zamówienia (XLSX 15 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (PDF 266 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (DOC 45 KB)

15Projekt umowy (PDF 729 KB)

8 grudnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – sprzęt komputerowy

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie ofert cenowych na “Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i dostawę programów i urządzeń biurowych”.

15Zapytanie ofertowe (PDF 2334 KB)

15Szczegółowy opis zamówienia (XLSX 27 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (PDF 266 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (DOC 45 KB)

15Projekt umowy (PDF 728 KB)

7 grudnia 2021 / Zamówienia publiczne

Informacja o zawarciu umowy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o zawarciu umowy w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu: “Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2”.
15Informacja o zawarciu umowy (PDF 259KB)

1 grudnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie ofert cenowych na “Zapewnienie schronienia, posiłków oraz podstawowych środków czystości osobom bezdomnym z terenu Gmina Sokółka”

15Zapytanie ofertowe (PDF 2511 KB)

15Formularz ofertowy (PDF 222 KB)

15Formularz ofertowy (DOCX 28 KB)

15Oświadczenie (PDF 108 KB)

15Umowa (PDF 181 KB)

20 września 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej w
ramach projektu: “Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

15Zapytanie ofertowe (PDF 11157KB)
15Formularz ofertowy (DOC 225KB)
15Opis przedmiotu zamówienia (DOC 231KB)
15Oświadczenie (DOC 220KB)
15Projekt umowy (DOC 227KB)
15Informacja o wyborze oferty (PDF 388KB)

17 września 2021 / Nabór na stanowiska

Nabór na stanowisko – Pracownik socjalny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na wolne
stanowisko – Pracownika socjalnego w Wydziale Pracowników Socjalnych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

15Zarządzenie
15Ogłoszenie naborze
15Kwestionariusz
15Obowiązek Informacyjny
15Oświadczenie
15Lista kandydatów
15Informacja o wyniku naboru
15Aktualizacja informacji o wyniku naboru

23 sierpnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentu pod nazwą: “Program Aktywności Lokalnej Gminy Sokółka na lata 2022 – 2026”.
15Zapytanie ofertowe (PDF 4143KB)
15Formularz ofertowo-cenowy (DOCX 16KB)
15Umowa (DOC 40KB)
15Wybór oferty “Program Aktywności Lokalnej Gminy Sokółka na lata 2022 – 2026” (PDF 393KB)

23 sierpnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentu pod nazwą: “Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2022 – 2026”.
15Zapytanie ofertowe (PDF 4143KB)
15Formularz ofertowo-cenowy (DOCX 16KB)
15Umowa (DOC 40KB)
15Wybór oferty “Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2022 – 2026” (PDF 449KB)

1 2 3

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl