20 września 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej w
ramach projektu: “Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

15Zapytanie ofertowe (PDF 11157KB)
15Formularz ofertowy (DOC 225KB)
15Opis przedmiotu zamówienia (DOC 231KB)
15Oświadczenie (DOC 220KB)
15Projekt umowy (DOC 227KB)

17 września 2021 / Nabór na stanowiska

Nabór na stanowisko – Pracownik socjalny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na wolne
stanowisko – Pracownika socjalnego w Wydziale Pracowników Socjalnych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

15Zarządzenie
15Ogłoszenie naborze
15Kwestionariusz
15Obowiązek Informacyjny
15Oświadczenie

23 sierpnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentu pod nazwą: “Program Aktywności Lokalnej Gminy Sokółka na lata 2022 – 2026”.
15Zapytanie ofertowe (PDF 4143KB)
15Formularz ofertowo-cenowy (DOCX 16KB)
15Umowa (DOC 40KB)
15Wybór oferty “Program Aktywności Lokalnej Gminy Sokółka na lata 2022 – 2026” (PDF 393KB)

23 sierpnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentu pod nazwą: “Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2022 – 2026”.
15Zapytanie ofertowe (PDF 4143KB)
15Formularz ofertowo-cenowy (DOCX 16KB)
15Umowa (DOC 40KB)
15Wybór oferty “Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2022 – 2026” (PDF 449KB)

23 sierpnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentu pod nazwą: “Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie  w Gminie Sokółka lata 2022 – 2026”.
15Zapytanie ofertowe (PDF 4143KB)
15Formularz ofertowo-cenowy (DOCX 16KB)
15Umowa (DOC 40KB)
15Wybór oferty “Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Sokółka lata 2022 – 2026” (PDF 431KB)

19 sierpnia 2021 / Nabór na stanowiska

Nabór na stanowisko

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na wolne
stanowisko – Pracownika socjalnego w Wydziale Pracowników Socjalnych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

15Zarządzenie
15Ogłoszenie naborze
15Kwestionariusz
15Obowiązek Informacyjny
15Oświadczenie
15Lista kandydatów
15Ogłoszenie

16 sierpnia 2021 / Zamówienia publiczne

Informacja o zawarciu umowy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o zawarciu umowy w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach realizacji projektu: “Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2”.
15Informacja o zawarciu umowy (PDF 288KB)

10 sierpnia 2021 / Nabór na stanowiska

Nabór na stanowisko

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy w Wydziale Finansowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

15Nabór na stanowisko
15Kwestionariusz
15Obowiązek Informacyjny
15Oświadczenie
15Lista kandydatów
15Informacja o wyniku naboru

7 kwietnia 2021 / Nabór na stanowiska

Nabór na stanowisko

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

15Nabór na stanowisko
15Kwestionariusz
15Oświadczenie
15Obowiązek Informacyjny
15Lista kandydatów
15Informacja o wyniku naboru

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl