Udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
Wprowadzający: Andrzej Mudrewicz
Adres: ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka
Telefon kontaktowy: (085) 711-20-64
Poczta e-mail: opssok@op.pl

20 kwietnia 2022 / Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Przeprowadzenie czterech kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników KIS w Sokółce

WSiRP.4111.2.7.1.2022 Przeprowadzenie: kursu kucharz – pizzerman z obsługą pieca piekarniczego, kursu sprzedaż wspomagana komputerem z pakietem ECDL i obsługą kas fiskalnych, kursu pracownik remontowo budowlany z uprawnieniami elektrycznymi, kursu komputerowego, dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w Sokółce

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal.

Dokumentacja prowadzonego postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a268efcc-f9af-4a0f-a6e0-00a2c9b8b498

8 grudnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie ofert cenowych na “Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

15Zapytanie ofertowe (PDF 2178 KB)

15Szczegółowy opis zamówienia (ODS 15 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (PDF 441 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (DOCX 16 KB)

15Projekt umowy (PDF 728 KB)

8 grudnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – tonery do drukarek

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie ofert cenowych na “Zakup i dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”.

15Zapytanie ofertowe (PDF 2367 KB)

15Szczegółowy opis zamówienia (XLSX 15 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (PDF 266 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (DOC 45 KB)

15Projekt umowy (PDF 729 KB)

8 grudnia 2021 / Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe – sprzęt komputerowy

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenie ofert cenowych na “Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup i dostawę programów i urządzeń biurowych”.

15Zapytanie ofertowe (PDF 2334 KB)

15Szczegółowy opis zamówienia (XLSX 27 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (PDF 266 KB)

15Formularz ofertowo-cenowy (DOC 45 KB)

15Projekt umowy (PDF 728 KB)

1 2 3

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP