informacja

Projekt KIS

logotyp_EFRR

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Klubu Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2 ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Read More

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl

ePUAP:
/v6u9s76xok/Skrytka
/v6u9s76xok/SkrytkaESP