Konsultacje pedagogiczne

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że dyżur pedagoga oraz pracowników socjalnych dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dnia 28.09.2021r. został przełożony na 30.09.2021r. na godzinę od 16.00 do 18.00.

Badanie ankietowe dla mieszkańców Gminy Sokółka

Uprzejmie informujemy, że do 15 października 2021 roku, na terenie Gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – https://sokolkamieszkancy.webankieta.pl/

 

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Sokółka

W związku z przygotowywaniem dokumentów dotyczących działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zwracamy się do dorosłych mieszkańców Gminy Sokółka z prośba o uzupełnienie ankiety, która jest niezbędna do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

Link do ankiety

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl