O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Zarządzenia
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Archiwum

INFORMACJE OGÓLNE
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce działa od 01.12.1996 r. Jest jednostką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Dom działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.


W ramach swojej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje cele poprzez:
- wyrabianie umiejętności wykonywania podstawowych zadań życiowych
- tworzenie naturalnej grupy wsparcia
- udzielanie wsparcia medycznego i psychicznego
- rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
- zaspokajanie i rozwijanie zainteresowań - integrację uczestników ze środowiskiem lokalnym

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi terapeutyczne w zakresie:
- zajęć reedukacyjnych
- zajęć plastycznych
- zajęć kulturalno - integracyjnych
- zajęć relaksacyjnych
- zajęć audiowizualnych
- zajęć rekreacyjno - usprawniających
- treningu higienicznego
- treningu kulinarnego
- poradnictwa, interwencji i edukacji medycznej
- postępowania rehabilitacyjno - terapeutycznego

Strona ŚDS

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl