O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Zarządzenia
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Archiwum

PUNKT KONSULTACYJNY


    Zarządzeniem Nr 336/17 Burmistrza Sokółki z dnia 13 kwietnia 2017r utworzono Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce. Punkt rozpocznie działalność w maju 2017r , na stronie internetowej Ośrodka będzie na bieżąco aktualizowany harmonogram przyjęć specjalistów tj. psychologa, pedagoga, psychiatry oraz prawnika.

(zał. Zarządzenie Burmistrza)


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu grudniu 2019r.

 • prawnik - 04, 11 grudnia 2019r w godz. 14.00 - 17.00
 • psychiatra - 02,16 grudnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12, 19 grudnia 2019r w godz. 15.30 - 18.30
 • pedagog - 03, 10 grudnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 06, 13 grudnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu listopadzie 2019r.

  <
 • prawnik - 06, 13 listopada 2019r w godz. 14.00 - 17.00
 • psychiatra - 04, 18 listopada 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 07, 14, 21 listopada 2019r w godz. 15.30 - 18.30
 • pedagog - 05, 19 listopada 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 15, 22 listopada 2019r w godz. 15.00 - 17.00
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu październiku 2019r.

 • prawnik - 09, 16 października 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 07, 21 października 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 03, 10, 17 października 2019r w godz. 15.30 - 18.30
 • pedagog - 08, 22 października 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 04, 18 października 2019r w godz. 15.00 - 17.00
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu wrześniu 2019r.

 • prawnik - 04, 11 września 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 02, 16 września 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 12, 19, 26 września 2019r w godz. 15.30 - 18.30
 • pedagog - 10, 24 września 2019r w godz. 15.30 - 17.30
 • terapeuta uzależnień - 06, 20 września 2019r w godz. 15.00 - 17.00
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu sierpniu 2019r.

 • prawnik - 14, 21 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 5, 19 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 6, 13, 20 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • pedagog - 21, 28 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 23, 30 sierpnia 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 27 sierpnia 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu lipcu 2019r.

 • prawnik - 03, 17 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 08, 22 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 09, 16, 23 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • pedagog - 04, 25 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • terapeuta uzależnień - 12, 19 lipiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 24 lipca 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2019r.

 • prawnik - 05, 19 czerwiec 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 10, 24 czerwiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 04, 17, 27 czerwiec 2019r w godz. 15.00 - 18.00
 • pedagog - 12, 26 czerwiec 2019r w godz. 15.30 - 17.30
 • terapeuta uzależnień - 07, 14 czerwiec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
W dniu 25 czerwca 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu maju 2019r.

 1. Konsultacje psychologiczne: 07, 14, 21 maja 2019 w godz. 15.00 - 18.00
 2. Konsultacje prawne: 08, 22 maja 2019 w godz. 15.00 - 18.00
 3. Konsultacje pedagogiczne: 09, 23 maja 2019 w godz. 15.30 - 17.30
 4. Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 13, 27 maja 2019 w godz. 15.00 - 17.00
 5. Konsultacje terapeuty uzależnień: 24, 31 maja 2019 w godz. 15.00 - 17.00.
Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się 28 maja 2019r w godz. 15.00 - 18.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu kwietniu 2019r.

 • prawnik - 03, 10 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 08, 29 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 02, 09 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • pedagog - 04, 11 kwiecień 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 16 kwietnia 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu marcu 2019r.

 • prawnik - 06, 20 marzec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 04, 18 marzec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12 marzec 2019r w godz. 15.30 - 17.30
 • pedagog - 07, 14 marzec 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 marzec 2019r. w godz. 15.30 - 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lutym 2019r.

 • prawnik - 06, 13 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 04, 18 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05,12 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • pedagog - 07, 21 luty 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 luty 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu grudniu 2018r.

 • prawnik - 05, 12 grudnia 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 03, 17 grudnia 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 11, 13, 20 grudnia 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 04, 18 grudnia 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 grudnia 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu listopad 2018r.

 • prawnik - 05, 26 listopad 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 07, 19 listopad 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 22, 28, 29 listopad 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 06, 20 listopad 2018r w godz. 15.30 - 17.30
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu wrześniu 2018r.

 • prawnik - 05, 11 września 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 10, 24 września 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 06, 20, 27 września 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 12, 26 września 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 września 2018r. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu sierpniu 2018r.

 • prawnik - 06, 29 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 13, 20 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 16, 22, 23 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 08, 14 sierpnia 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 30 sierpnia 2018r. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lipcu 2018r.

 • prawnik - 09, 16 lipca 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 02, 23 lipca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12, 19 lipca 2018r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 04, 25 lipca 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 26 lipca 2018r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2018r.

 • prawnik - 04, 18 czerwca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 11, 25 czerwca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 07, 21 czerwca 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 06, 20 czerwca 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 28 czerwca 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu maju 2018r.

 • prawnik - 08, 21 maja 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 14, 28 maja 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 10, 17 maja 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 09, 23 maja 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 24 maja 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu kwietniu 2018r.

 • prawnik - 09, 23 kwiecień 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 16, 30 kwiecień 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12 kwiecień 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 11, 25 kwiecień 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 kwietnia 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu marcu 2018r.

 • prawnik - 05, 20 marzec 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 marzec 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 01, 08 marzec 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 marzec 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 15 marca 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu lutym 2018r.

 • prawnik - 06, 19 luty 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 luty 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 08, 22 luty 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 luty 2018r w godz. 15.30 - 17.30
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu grudniu 2017r.

 • prawnik - 04, 18 grudnia 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 11, 20 grudnia 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 06, 07, 13 grudnia 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 05, 12 grudnia 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 21 grudnia 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu listopad 2017r.

 • prawnik - 06, 20 listopada 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 13, 27 listopada 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 02, 09, 23 listopada 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 08, 22 listopada 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 30 listopada 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu październik 2017r.

 • prawnik - 09, 23 października 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 16, 30 października 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12, 18 października 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 11, 19, 25 października 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 06 października 2017r. w godz. 16.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu wrzesień 2017r.

 • prawnik - 04, 18 września 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 11, 25 września 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 07, 15, 21 września 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 13, 27 września 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 28 września 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu sierpniu 2017r.

 • prawnik - 07, 28 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 21, 22 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 10, 17, 24 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 09, 23 sierpnia 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu31 sierpnia 2017r. w godz 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2017.

 • prawnik - 05, 19 czerwca 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 czerwca 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 08, 22 czerwca 2017r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 czerwca 2017r w godz. 15.30 - 17.30


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu maju 2017.

 • prawnik - 08, 22 maja 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 15, 29 maja 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 11, 25 maja 2017r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 09, 24 maja 2017r w godz. 15.30 - 17.30

Korzystanie z porad specjalistów jest bezpłatne.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl