O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze środków EFS 2014-2020
Archiwum

PUNKT KONSULTACYJNY


    Zarządzeniem Nr 336/17 Burmistrza Sokółki z dnia 13 kwietnia 2017r utworzono Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce. Punkt rozpocznie działalność w maju 2017r , na stronie internetowej Ośrodka będzie na bieżąco aktualizowany harmonogram przyjęć specjalistów tj. psychologa, pedagoga, psychiatry oraz prawnika.

(zał. Zarządzenie Burmistrza)


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu maju 2019r.

 1. Konsultacje psychologiczne: 07, 14, 21 maja 2019 w godz. 15.00 - 18.00
 2. Konsultacje prawne: 08, 22 maja 2019 w godz. 15.00 - 18.00
 3. Konsultacje pedagogiczne: 09, 23 maja 2019 w godz. 15.30 - 17.30
 4. Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 13, 27 maja 2019 w godz. 15.00 - 17.00
 5. Konsultacje terapeuty uzależnień: 24, 31 maja 2019 w godz. 15.00 - 17.00.
Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się 28 maja 2019r w godz. 15.00 - 18.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu kwietniu 2019r.

 • prawnik - 03, 10 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 08, 29 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 02, 09 kwiecień 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • pedagog - 04, 11 kwiecień 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 16 kwietnia 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu marcu 2019r.

 • prawnik - 06, 20 marzec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 04, 18 marzec 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12 marzec 2019r w godz. 15.30 - 17.30
 • pedagog - 07, 14 marzec 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 marzec 2019r. w godz. 15.30 - 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lutym 2019r.

 • prawnik - 06, 13 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 04, 18 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05,12 luty 2019r w godz. 15.00 - 17.00
 • pedagog - 07, 21 luty 2019r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 luty 2019r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu grudniu 2018r.

 • prawnik - 05, 12 grudnia 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 03, 17 grudnia 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 11, 13, 20 grudnia 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 04, 18 grudnia 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 grudnia 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu listopad 2018r.

 • prawnik - 05, 26 listopad 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 07, 19 listopad 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 22, 28, 29 listopad 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 06, 20 listopad 2018r w godz. 15.30 - 17.30
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu wrześniu 2018r.

 • prawnik - 05, 11 września 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 10, 24 września 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 06, 20, 27 września 2018r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 12, 26 września 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 września 2018r. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu sierpniu 2018r.

 • prawnik - 06, 29 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 13, 20 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 16, 22, 23 sierpnia 2018r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 08, 14 sierpnia 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 30 sierpnia 2018r. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w miesiącu lipcu 2018r.

 • prawnik - 09, 16 lipca 2018r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 02, 23 lipca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12, 19 lipca 2018r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 04, 25 lipca 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 26 lipca 2018r. w godz. 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2018r.

 • prawnik - 04, 18 czerwca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 11, 25 czerwca 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 07, 21 czerwca 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 06, 20 czerwca 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 28 czerwca 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu maju 2018r.

 • prawnik - 08, 21 maja 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 14, 28 maja 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 10, 17 maja 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 09, 23 maja 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 24 maja 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu kwietniu 2018r.

 • prawnik - 09, 23 kwiecień 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 16, 30 kwiecień 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12 kwiecień 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 11, 25 kwiecień 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 19 kwietnia 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu marcu 2018r.

 • prawnik - 05, 20 marzec 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 marzec 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 01, 08 marzec 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 marzec 2018r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 15 marca 2018r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu lutym 2018r.

 • prawnik - 06, 19 luty 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 luty 2018r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 08, 22 luty 2018r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 luty 2018r w godz. 15.30 - 17.30
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu grudniu 2017r.

 • prawnik - 04, 18 grudnia 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 11, 20 grudnia 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 06, 07, 13 grudnia 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 05, 12 grudnia 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 21 grudnia 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu listopad 2017r.

 • prawnik - 06, 20 listopada 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 13, 27 listopada 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 02, 09, 23 listopada 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 08, 22 listopada 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 30 listopada 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu październik 2017r.

 • prawnik - 09, 23 października 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 16, 30 października 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 05, 12, 18 października 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 11, 19, 25 października 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 06 października 2017r. w godz. 16.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu wrzesień 2017r.

 • prawnik - 04, 18 września 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 11, 25 września 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 07, 15, 21 września 2017r w godz. 16.00 - 20.00
 • pedagog - 13, 27 września 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu 28 września 2017r. w godz. 16.00 - 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udzielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu sierpniu 2017r.

 • prawnik - 07, 28 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 18.00
 • psychiatra - 21, 22 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 10, 17, 24 sierpnia 2017r w godz. 15.00 - 19.00
 • pedagog - 09, 23 sierpnia 2017r w godz. 15.30 - 17.30
W dniu31 sierpnia 2017r. w godz 15.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Porady udielane są bezpłatnie.


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu 2017.

 • prawnik - 05, 19 czerwca 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 12, 26 czerwca 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 08, 22 czerwca 2017r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 07, 21 czerwca 2017r w godz. 15.30 - 17.30


Dyżury specjalistów oraz pracowników socjalnych w miesiącu maju 2017.

 • prawnik - 08, 22 maja 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psychiatra - 15, 29 maja 2017r w godz. 15.00 - 17.00
 • psycholog - 11, 25 maja 2017r w godz. 16.00 - 18.00
 • pedagog - 09, 24 maja 2017r w godz. 15.30 - 17.30

Korzystanie z porad specjalistów jest bezpłatne.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl