O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Projekt współfinansowany
ze środków EFS
Elektroniczna skrzynka podawcza
Archiwum

INFORMACJE

     Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
     Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą się ubiegać rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez wzgledu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Więcej informacji na stronie www.rodzina.gov.pl

Osobą odpowiedzialną jest:
Katarzyna Dąbrowska pok. nr 3,
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce,
ul. Wojska Polskiego 7 w godz. 7:00-15:00,
tel.: 85 7112064
mail: kdr@opssokolka.pl

15Wniosek

15Załacznik dotyczący osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

15Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

15Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl