O o¶rodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
¦wiadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
¦wiadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny
Punkt konsultacyjny  
Karta dużej rodziny
¦rodowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Zarz±dzenia
Klub Integracji Społecznej
Projekt współfinansowany
ze ¶rodków EFS 2007-2013
Projekt współfinansowany
ze ¶rodków EFS 2014-2020
Archiwum

GALERIA


  O¶rodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl