O ośrodku
Strona główna
Statut
Struktura
Pracownicy
Godziny pracy
Kontakt
 
Pomoc Społeczna
Rejony
Osoby uprawnione
Świadczenia z pomocy społecznej
Tryb udzielania pomocy
Wzory druków
 
Rodzina 500+
Informacje ogólne i
wzory druków

 
Świadczenia rodzinne
Informacje ogólne
Wzory druków  
Karta dużej rodziny
Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje
Kontakt
Galeria
 
Projekt współfinansowany
ze środków EFS
Elektroniczna skrzynka podawcza
Archiwum

AKTUALNOŚCI


Ośrodek Pomocy społecznej informuje, iż

NIE UDZIELA SIĘ TELEFONICZNIE INFORMACJI NA TEMAT DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, TERMINÓW WYPŁAT ORAZ INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. POWYŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ JEDYNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE TUTEJSZEGO OŚRODKA.


21.02.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Wynik zapytania ofertowego


16.02.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

15Oferta pracy


07.02.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na przygotowanie cateringu dla uczestników warsztatu rozwoju osobistego realizowanego w ramach projektu "lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Wynik zapytania ofertowego


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminy Sokółka na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Programu Aktywnoœci Lokalnej na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokółka na lata 2017 - 2021.

15Zapytanie ofertowe

15Oferta


06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie materiałów w ramach projektu "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


02.02.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie umieściło film informacyjny dotyczący zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Film informacyjny


31.01.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


24.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


24.01.2017

System telefoniczny "TELEOPIEKA"

Burmistrz Sokółki wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, w tym oczekiwaniom seniorów, rozważam możliwość współpracy Gminy Sokółka z Polskim Centrum Opieki - operatorem nowoczesnego systemu wzywania pomocy. Formularz zgłoszeniowy należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do dnia 27.02.2017 r. Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Sokółce.

15Formularz zgłoszeniowy


23.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na catering dla uczestników warsztatu rozwoju osobistego realizowanego w ramach projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy

15Oświadczenie


13.12.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że Wigilia dla Samotnych odbędzie się w dniu 19 grudnia o godz 10.00 w Kawiarni "Lira" w Sokółce.


01.12.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w grudniu 2016r w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 06, 08, 19 grudnia 2016r w godz. 15.00 - 19.00
prawnik - 02, 07, 16, 21 grudnia 2016r w godz. 16.00 - 19-00
pedagog - 09, 15 grudnia 2016r w godz. 16.00 - 18.00
psychiatra - 05, 12 grudnia 2016r w godz. 15.00 - 17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016r (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.11.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko psychologa na rzecz realizacji Projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Informacja


22.11.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko doradcy zawodowego na rzecz realizacji Projektu "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Informacja


17.11.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dodatkowych terminach porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie. W listopadzie dodatkowe konsultacje odbędą się:
- 18 listopada 2016r w godz. 15.00 - 18.00
- 23 listopada 2016r w godz. 14.30 - 17.30
Ponadto informujemy, iż w dniu 19 listopada 2016r ( sobota) w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
Informacje o dyżurach specjalistów są dostępne na stronie internetowej w siedzibie tut. Ośrodka.
Serdecznie zapraszamy.


08.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie: "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


08.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w projekcie: "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego KOREKTA AKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego KOREKTA AKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego NIEAKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego NIEAKTUALNY


08.11.2016

Informacja o wyniku ogłoszenia

dotyczącego zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Informacja o wyniku ogłoszenia


08.11.2016

Informacja o wyniku ogłoszenia

dotyczącego zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii psychologicznej.

15Informacja o wyniku ogłoszenia


07.11.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w listopadzie 2016r w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 10, 17, 30 listopad 2016r w godz. 16.00 - 20.00
prawnik - 16, 25 listopad 2016r w godz. 16.30 - 19.30
pedagog - 09, 24 listopad 2016r w godz. 16.00 - 18.00
psychiatra - 07, 28 listopad 2016r w godz. 15.00 - 17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 19 listopada 2016r (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.

Adresatami są kobiety doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Zgodnie  przyjętymi założeniami głównym celem grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomoœci dotyczącej tego problemu, zdobycie informacji o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej, poznać swoje prawa.

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Pani Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


03.11.2016

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PARTNERSTWIE Z ZAKŁADEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU

prowadzi nabór Uczestników do projektu: "Lepsze jutro - aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności w sferze życia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, prowadzące do pozyskania zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego wsparcia psychologicznego - doradczego, społecznego, szkoleń i staży.

15Ogłoszenie o naborze do projektu


20.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE - korekta

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


13.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii psychologicznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


13.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia terapii integracji sensorycznej.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


03.10.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o terminach przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie:

psycholog - 13, 20, 27 październik 2016r w godz. 16.00-20.00
prawnik - 05, 12 październik 2016r w godz. 16.30-19.30
pedagog - 19, 26 październik 2016r w godz. 16.00-18.00
psychiatra - 03, 17 październik 2016r w godz. 15.00-17.00

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się w dniu 29 października 2016r (sobota) w dodz. 10.00 - 13.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.09.2016

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż w ramach realizowanego projektu "Stop przemocy w rodzinie" w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doznających przemocy w rodzinie (siedziba Ośrodka) w dniu 24.09.2016r (sobota) o godz 10.00 odbedzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Ponadto informujemy, że zmienil się termin konsultacji psychologicznych, Konsultacje odbędą się 27.09.2016r (wtorek) w godz 16.00-20.00.
Srdecznie zapraszamy.
Wiecej informacji pod nr tel. 85 711 20 64


13.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zajęcia z fizjoterapeuta rehabilitantem.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


06.09.2016

Informacja o wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego dot. zorganizowania i praprowadzenia szkolenia: "praktyczne metody pracy z ofiarami i sprawcami przemocy" w ramach projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego


01.09.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizowanego projektu "Stop przemocy w rodzinie" zaprasza do Punktu Konsltacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie . Konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne oraz zakresu ochrony zdrowia odbędą się siedzibie Ośrodka w następujących terminach:

psycholog - 07, 21, 28 września 2016r w godz. 16.00-20.00
prawnik - 15, 29 września 2016r w godz. 16.30-19.30
pedagog - 08, 22 września 2016r w godz. 16.00-18.00
psychiatra - 05, 19 września 2016r w godz. 15.00-17.00

Zapraszamy również kobiety dotknięte przemocą w rodzinie do uczestnictwa w grupie wsparcia.
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64


22.08.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.OPS.PO.2016

dot. zorganizowania przeprowadzenia szkolenia "Praktyczne metody pracy z ofiarami i sprawcami przemocy" w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 6.OPS.PO.2016


20

W ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Priorytet II : "Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie" Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce realizuje projekt "Stop przemocy w rodzinie". Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach realizowanego projektu od 17 sierpnia 2016r do 31 grudnia 2016r działa Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną oraz z zakresu ochrony zdrowia.

Terminy przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym :
Psychiatra: 22, 29 sierpnia 2016r w godz. 15.00 - 17.00
Psycholog: 17, 24, 31 sierpnia 2016r w godz.. 16.00 - 20.00
Prawnik: 23, 30 sierpnia 2016r w godz. 16.30 - 19.30
Pedagog: 18, 25 sierpnia 2016r w godz. 16.00 - 18.00

Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64
Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego będzie co miesiąc aktualizowany.
Projekt zakłada również stworzenie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
Realizacja projektu zapewnia zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznego poradnictwa osobom zagrożonym i doznających przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Punktu Konsultacyjnego.


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na przygotowanie materiałów rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko z zakresu ochrony zdrowia na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pedagoga na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko prawnika na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


29.07.2016

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko psychologa na rzecz realizacji Projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Informacja o wyniku naboru


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5.OPS.PO.2016

na przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 5.OPS.PO.2016

15Formularz do zapytania ofertowego nr 5.OPS.PO.2016

15Formularz do zapytania ofertowego nr 5.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko LEKARZA PSYCHIATRY w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 4.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PEDAGOGA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 3.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PRAWNIKA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 2.OPS.PO.2016


14.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.OPS.PO.2016

dot. wyboru osoby na stanowisko PSYCHOLOGA w projekcie "STOP PRZEMOCY W RODZINIE" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15Zapytanie ofertowe nr 1.OPS.PO.2016


27.06.2016

W związku z wystąpieniem szkód na skutek frontu burzowego jaki przeszedł przez województwo Wojewoda Podlaski informuje:
Pomoc poszkodowanym udzielana jest w przypadku znacznych uszkodzeń budynków mieszkalnych, strat w rolnictwie oraz szkód w infrastrukturze komunalnej.

Komunikat Wojewody Podlaskiego

15Wniosek


20
20

Burmistrz Sokółki informuje o rozpoczęciu uzupełniającego naboru wniosków kwalifikacyjnych w ramach trwałości projektu

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA”

Ogłoszenie skierowane jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu, na warunkach okreœlonych w Regulaminie korzystania z Internetu.

Nabór uzupełniający Beneficjentów Ostatecznych prowadzony będzie w sposób ciągły.

Termin zakończenia naboru zostanie opublikowany z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej gminy: www.sokolka.pl.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są: w Biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 309.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Ilość miejsc ograniczona.

15Regulamin

15Wniosek

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
22-27 luty 2016r.

15Lista punktów udzielających pomoc


25.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje iż bezpłatne porady prawne, oraz dyżur pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniu 25 stycznia zosały odwołane.


11.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 14 stycznia
- 25 stycznia
w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


07.01.2016

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie wyboru partnera, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spojności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

15Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 05.01.2016 roku


04.01.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje iż wnioski z terenów:

Bobrowniki, Drahle, Dworzysk, Karcze, Kundzin Kościelny, Kurowszczyzna, Lipina, Malawicze Dolne, Malawicze Górne, Nowa Kamionka, Podkantorówka, Starzynka, Tartak, Tatarszczyzna, Wojnachy, Zadworzany, Zaścianki/k. Kurowszczyzny
oraz
ulice: Pocztowa, Grodzieńska

będą przyjmowane od 11.01.2016r.


15.12.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza otwarty nabór na wybór partnera, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójnoœci połecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

15Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 15.12.2015 roku

15Regulamin

15Ogłoszenie

15Zał. nr. 1 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera

15Zał. nr. 1 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera


14.12.2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, iż WIGILIA dla SAMOTNYCH odbędzie się 21.12.2015 od godz. 10.00 w KAWIARNI "LIRA".

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Dyrektor i pracownicy
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sokółce


23.11.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 01 grudnia
- 15 grudnia
w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


20.11.2015

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

20
20


30.10.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 03 listopada
- 17 listopada
w godzinach 15.30 - 18.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


14.10.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o zmianie daty bezpłatnych poradach prawnych z 26 na 20 października , w godzinach 15.30 - 18.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


14.10.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 07 października
- 20 października
w godzinach 15.30 - 18.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


02.09.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 16 września
- 30 września
w godzinach 15.30 - 18.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


18.08.2015

INFORMACJA O WYNIKU OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE SPECIALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

15Wynik ogłoszenia


04.08.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 12 sierpnia
- 26 sierpnia
w godzinach 15.30 - 18.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


23.07.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


20

15Ulotka OSIW


25.06.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 08 lipca
- 29 lipca
w godzinach 15.30 - 18.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


02.06.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 09 czerwca
- 24 czerwca
w godzinach 15.30 - 18.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


19.05.2015

Informujemy, iż w wyniku zamieszczonego zapytania ofertowego na zorganizowanie konferencji zamykającej projekt: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wpłyneła 1 oferta, która została wybrana do zrealizoowania zamówienia tj.
Polski Dom Rodzinny Serce, Jerzy Lis, ul.Kryńska 41, 16-100 Sokółka.

15Wynik zapytania


14.05.2015

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFEROWEGO ops.pokl.0717.33.15 Z DNIA 11.05.2015 ROKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w zapytaniu ofertowym OPS.POKL.0717.33.15 omyłkowo nie wskazano miejsca zorganizowania konfeencji. Informujemy, iż miejsce organizacji konferecji są granice administracyjne miasta Sokółka.

15Wyjaśnienie do zapytania

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


11.05.2015

Dotyczy: zapytanie ofertowe na wynajem Sali wraz z gastronomią na konferencję zamykającą projekt: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


28.04.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 13 maja
- 27 maja
w godzinach 15.30 - 18.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


21.04.2015

W ramach realizacji projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" w miesiącach luty i marzec odbyło się indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz psychologiczne.

(M.T.)

20 21
20 21
 


30.03.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 14 kwietnia
- 21 kwietnia
w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


03.03.2015

20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. M.J. Piłsudskiego 8, zaprasza osoby, które chciałyby zawodowo zajmować się dziećmi jako rodzina zastępcza.

15Odnośnie rodzin zastępczych


02.03.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 10 marca
- 24 marca
w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


23.02.2015

W ramach realizacji projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu styczniu przeprowadzono rekrutację do udziału w w/w projekcie. Do projektu zostało zakwalifikowanych 61 osób. Na liście rezerwowej znalazło się 29 osób. W miesiącu lutym z listy rezerwowej zakwalifikowano kolejne 11 osób. W ramach projektu zaproponowano Uczestnikom następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe;
 2. Indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne;
 3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:
  1. Wizaż i stylizacja paznokci
  2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  3. Pilarz – drwal
  4. Prawa jazdy kat. B
  5. Prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy
Dodatkowo 4 osoby zostały skierowane na 5 miesięczny staż.

(M.T.)


20.02.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C z kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a także pilarza - drwala dla uczestników projektu: Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce (Numer ogłoszenia: 17064 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015) oraz na stronie Zamawiającego www.opssokolka.pl

15Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


04.02.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

15Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


03.02.2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

15Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


03.02.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych, oraz dyżurach pracowników socjalnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 10 lutego
- 24 lutego
w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


30.01.2015

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C z kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a także pilarza - drwala dla uczestników projektu: Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce (Numer ogłoszenia: 17064 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015) oraz na stronie Zamawiającego www.opssokolka.pl

15Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

15Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


29.01.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

15Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


23.01.2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie czterech kursów w zakresie:

 1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe.
 2. Indywidualne i grupowe doradztwo psychologa.
 3. Kurs: Prawa jazdy kat. B,
 4. Kurs: Prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,
 5. Kurs: Wizaż i stylizacja paznokci,
 6. Kurs: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 7. Kurs: Pilarz - drwal.
dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie o zamówieniu

15Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

15Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


08.01.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o bezpłatnych poradach prawnych dla mieszkańców z Gminy Sokółka w dniach:
- 12 stycznia
- 27 stycznia
w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.


02.01.2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w związku z realizacją projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór Uczestników w wieku 15 - 59 lat do udziału w projekcie.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostaną zaoferowane następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe.
 2. Indywidualne i grupowe doradztwo psychologa.
 3. Kurs: Prawa jazdy kat. B,
 4. Kurs: Prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,
 5. Kurs: Wizaż i stylizacja paznokci,
 6. Kurs: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 7. Kurs: Pilarz - drwal.

Iloœć miejsc ograniczona: 61 osób (30 kobiet / 31 mężczyzn)
Termin rekrutacji: do 30 stycznia 2015r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce pokój nr 8,
ul. Wojska Polskiego 7,
16-100 Sokółka tel. (85)711 20 64

Karty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu.
Planowane rozpoczęcie zajęć w ramach projektu LUTY 2015r.
zakończenie 30 CZERWIEC 2015r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!

15Ogłoszenie o naborze do projektu  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt, wdrożenie: Jastrzębowski Marcin. Administracja: Andrzej Mudrewicz    informatyk@opssokolka.pl